ETERA on vuoden 2008 rakennuttaja

Kohteina yli 1000 milj. euron investoinnit

Etera on onnistuneesti yhdistänyt kiinteistösijoittamisen ja rakennuttamisen. Yhtiö on tehnyt ammattitaitoisella rakennuttamisella ja ostotoiminnalla vuosittain yli 100 miljoonan investoinnit jo noin 10 vuoden ajan. Näiden investointien sijoitustuotot ovat olleet kotimaisten vertailujen kärjessä. Myös yhtiön omistamien tilojen käyttöaste on pysynyt erittäin korkealla.

Yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita

Useat Eteran rakennuttamiskohteet ovat olleet yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita, kuten vanhusten ja erityisryhmien palvelutaloja. Näissä hankkeissa on onnistuneesti hyödynnetty vanhaa rakennuskantaa ja säilytetty arvokasta rakennusperintöä. Etera on hyödyntänyt rakennuttamisessaan kiinteistö- ja rakennusalan yritysten yhteistoiminnan eri muotoja. Yhtiö on soveltanut harkiten projektinjohtototeutuksen, perinteisen urakoinnin, kokonaisvastuurakentamisen ja kiinteistökaupan eri muotoja. Eterassa on tehty samalla arvokasta pioneerityötä kokeilemalla onnistuneesti projektinjohtourakan uusia malleja jo niiden kehittelyvaiheessa.

Tilkka tunnetuin hanke

Viimeisimpänä suurena hankkeena Etera on toteuttanut entisen Tilkan sotilassairaalan peruskorjauksen hoivapalvelukeskukseksi. Suojellun noin 11 000 m2:n kohteen korjauksen ensimmäinen vaihe on juuri otettu käyttöön ja koko kohde valmistuu kesäkuussa. Vanhusten palvelutalojen, lastenkotien, hoitokotien sekä senioriasuntojen lisäksi Etera on osallistunut businessparkkien ja kauppakeskusten – esimerkiksi Sellon – toteutukseen. Teollisuushankkeista ehkä erikoisimpana voidaan mainita elementtitehtaan toteutus PJU-mallina. Useimmat kohteet sisältävät vanhojen kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksen.

Työturvallisuuden edistäjä

Etera on kehittänyt rakennuttamisen työturvallisuutta ja tukenut aktiivisesti koko toimialan työturvallisuuden parantamista. Yhtiö on osallistunut rakennuttajien työturvallisuustehtävien ohjeiden laatimiseen RAKLIssa sekä rakennusyritysten työturvallisuuskilpailujen järjestämiseen yhteistyössä Rakennusteollisuuden kanssa. Kilpailu on tänä vuonna laajennettu koskemaan myös rakennuttajaorganisaatiota.

Tyytyväisiä asiakkaita

Eteran asunto- ja toimitilakohteiden asiakastyytyväisyys on KTI Kiinteistötieto Oy:n vertailujen mukaan ollut Suomen kolmen parhaan joukossa. Myös yhteistyökumppanit ovat olleet tyytyväisiä Eteran toimintaan. Etera on myös oivaltanut rakennuttamisen yhteisten pelisääntöjen ja mallien kehittämisen tärkeyden.

RAKLIn mukaan ammattimainen rakennuttamisosaaminen takaa parhaiten onnistuneet investoinnit sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden arvostuksen.

Takaisin edelliselle sivulle