EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman liikenne-ohjelman haut

EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman liikenne-ohjelman 2. haut ovat avautuneet 30.11.2007 ja GALILEO-haku 15.11.2007.

  • GALILEO: FP7-GALILEO-2007-GSA-1, 15.11.2007 - 29.2.2008 (29.2.2008)
  • Lentoliikenne: FP7-AAT-2008-RTD-1, 30.11.2007 - 7.5.2008
  • Horisontaalitoimet: FP7-TPT-2008-RTD-1, 30.11.2007 - 7.5.2008
  • Kestävä pintaliikenne: FP7-SST-2008-RTD-1, 30.11.2007 - 7.5.2008 ja FP7-SST-2008-TREN-1, 30.11.2007 - 7.5.2008

Liikenne-ohjelman hauissa keskitytään erityisesti lentoliikenteen osalta: lentoliikenteen ympäristöystävällisyyteen, ajankäytön tehokkuuteen, matkustajaturvallisuuteen ja -tyytyväisyyteen, kustannustehokkuuteen, lentokoneen ja matkustajien turvallisuuteen ja tulevaisuuden lentoliikenteeseen.

Kestävässä pintaliikenteessä painopisteet ovat: pintaliikenteen ympäristöystävällisyys, kulkutavan muutokseen kannustaminen ja liikenneruuhkien estäminen, kestävä kaupunkiliikkuvuus, turvallisuuden parantaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Hauista löydätte tarkemmat tiedot komission CORDIS-sivustolta (sivustolta löytyy ajantasaisin tieto hauista)

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti TEKESin kanssa hakuinfo-tilaisuuden 22.11.2007, tilaisuuden power point -esitykset löydätte TEKESin EU t&k-sivustoiltaTakaisin edelliselle sivulle