Eurokoodien käyttöä helpottavat RIL- ohjeet suunnitteluperusteita ja rakenteiden kuormista sekä puurakenteiden suunnittelusta ilmestyneet

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RILin toimesta on rakennesuunnittelijoiden apuvälineeksi valmistunut tässä vaiheessa kaksi suunnitteluohjetta:

Uutuusjulkaisu
RIL 201-1-2008 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Suunnitteluohje. Eurokoodi EN 0 ja EN1


sekä vuoden alussa ilmestynyt ohje
RIL 205-2007 Puurakenteiden suunnitteluohje. EN 1995-1 ja -2


Ohjeiden tarkoituksena on saattaa käyttäjäystävällisessä ja tiiviissä muodossa eurokoodipohjainen suunnittelujärjestelmä suomalaisten asiantuntijoiden käyttöön. Varsinaiset eurokoodi-standardit on tarkoitettu käytettäväksi rakennusten sekä maa- ja vesirakennus-kohteiden suunnittelussa. Näiden sovellusohjeiden sisältö on rajattu siten, että ne muodostavat kokonaisuuden käytettäväksi talonrakenteiden suunnittelussa Suomessa tehtäviin kohteisiin.. Kaavoja ja ohjeita on paikoitellen selkeytetty ja yksinkertaistettu siten, että varmuustasot ovat vähintään samat kuin itse eurokoodien määrittelemät. Ympäristöministeriön talonrakentamista koskevien kansallisten litteiden ohjeet on sisällytetty tekstiin.

Ohjeiden rakenne noudattavat Eurocode Help Deskin johtoryhmässä yhteisesti sovittuja suunnitteluohjeen yleisiä periaatteita.

Ohjeen RIL 201 ovat kirjoittaneet Hemmo Sumkin (suunnitteluperusteet ja yleiset kuormat), Esko Mononen (lumikuormat) ja Tuomo Kärnä (tuulikuormat). Päätoimittajana ja hankkeen projektipäällikkönä toimi Gunnar Åström RIListä. Ohjeen rahoittajana on ollut ympäristöministeriö.

Ohjeen RIL 205 ovat kirjoittaneet Ari Kevarinmäki (osa 1) ja Tuuli Oksanen (osa 2). Hankkeen projektipäällikkönä toimi Gunnar Åström RIListä. Ohjeen rahoittajana on ollut ympäristö-ministeriö ja metsäteollisuus.

***
Lisätietoja: Gunnar Åström, julkaisu- ja kehityspällikkö, RIL, gsm 040 514 4823

Takaisin edelliselle sivulle