Eurokoodien käyttömahdollisuus laajenee lokakuussa 2009

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Standardien soveltaminen vaatii kansallisten liitteiden laatimista. Talonrakentamista koskevat liitteet laatii ympäristöministeriö. Asuntoministeri Jan Vapaavuori vahvisti 30.9.2009 uusia liitteitä koskevan asetuksen.

Eurokoodien käyttö suunnittelussa on ollut mahdollista 1.11.2007 alkaen, jolloin vahvistettiin päärakennusaineita (puu, teräs ja betoni) koskevat eurokoodien osat. Loput eurokoodit vahvistetaan sitä mukaan kun tarvittavat kansalliset liitteet valmistuvat.

Liitteet julkaistaan osana Suomen rakentamismääräyskokoelmaa. Eurokoodit ovat rinnakkaiskäytössä rakentamismääräyskokoelman kantavia rakenteita koskevien ohjeiden kanssa. Kantavia rakenteita koskevien kansallisten määräysten uudistamisen osalta on käynnissä valmisteleva hanke.

Eurokoodien käyttöönottoa helpottaa Help desk, jolle on koottu tietoa eurokoodien ja niiden kansallisten liitteiden valmistelusta.

Eurokoodien julkaisemisesta vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Takaisin edelliselle sivulle