Fabian Ahvenaisen rahastosta jaettiin apurahoja opiskelijoille ja nuorille tutkijoille

Apurahan saivat:

tekniikan ylioppilas Pasi Arpiainen 1300 €
tekniikan ylioppilas Ville Mikander 1300 €
tekniikan ylioppilas Ilkka Ojala 1300 €
tekniikan ylioppilas Virpi Ranta 1300 €

Perusteina pitkälle edenneet ja hyvin tai erittäin hyvin suoritetut opinnot.

diplomi-insinööri Erno Huttunen 2600 €
Perusteena hyvin suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto. Diplomityö ”Maanvaraisen teräskuitubetonilattian suunnittelu” sai arvosanan erittäin hyvä.

diplomi-insinööri Maria Lindqvist 2600 €
Perusteena hyvin suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto. Diplomityö ”Restoration of timber truss structures in a medieval stone church” sai arvosanan kiitettävä.

diplomi-insinööri Kalle Nikula 3600 €
Perusteena oivallisesti (keskiarvolla 4,34) suoritetut opinnot.

Erno Huttunen, Maria Lindqvist ja Kalle Nikula ovat valmistuneet viime vuonna.

TKK:n rehtori Matti Pursulan mukaan "Jaakko Ahvenaisen lahjoitukseen perustuvat rahastot tukevat merkittävällä tavalla talonrakennustekniikan ja sillanrakennustekniikan opetusta ja tutkimusta Teknillisessä korkeakoulussa. Apurahat ja palkinnot kannustavat sekä alan opiskelijoita ja tutkijoita että käytännön työssä toimivia insinöörejä heidän työssään."

Vuonna 1998 perustetusta Fabian Ahvenaisen rahastosta on jaettu sillanrakennuksen ja talonrakennuksen opiskelijoille ja nuorille tutkijoille yhdentoista vuoden aikana yhteensä 42 apurahaa. Näistä 20 on annettu sillanrakennuksen ja 22 talonrakennuksen opiskelijoille.

Rahaston apurahoja voivat hakea TKK:n sillanrakennuksen ja talonrakennuksen opiskelijat ja nuoret tutkijat tai tutkintonsa juuri suorittaneet diplomi-insinöörit, lisensiaatit ja tohtorit.


Takaisin edelliselle sivulle