FISE on perustanut infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelijan pätevyyden

FISE Oy:n pohjarakentamiseen liittyviä pätevyyksiä on laajennuttu uudella infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelijan pätevyydellä. Infra-alan tilaajat voivat nyt vastaavasti kuin talonrakennuspuolella saada uuden pätevyysnimikkeen myötä vahvistusta siihen, että suunnittelijan yleinen osaaminen on kunnossa ja että hän on sitoutunut toimimaan FISE:n eettisten ohjeiden mukaisesti.

Ennestään toiminut pohjarakennesuunnittelijapätevyys liittyy rakentamismääräyksiin (RakMK A2 Suunnittelu ja suunnittelijat) ja luvanvaraiseen rakentamiseen. Tätä pätevyyttä pelkästään infrakohteita suunnitelleet suunnittelijat eivät ole voineet saada. Uuden pätevyyden määrittelyssä on mallina käytetty em. rakentamismääräyksiin liittyvää pätevyyttä.

Uusi pätevyys jakaantuu kahteen luokkaan: aa-tason (vaativat kohteet) ja a-tason (normaalit kohteet) pätevyyksiin. aa-tason pätevyys edellyttää syvällisiä
opintoja maamekaniikassa ja pohjarakennuksessa sekä laajasti infarakohteiden suunnittelun opintosuorituksia. Lisäksi tarvitaan vahvaa kokemusta aa-kohteiden
suunnittelusta.

Pätevyyskriteerit, esimerkkejä tyypillistä aa- ja a-tason infra-kohteista sekä hakulomake löytyvät FISE:n kotisivuilta (www.fise.fi). Pätevyyshakemukset käsittelee ja pätevyydet myöntää FISE Oy:n pohjarakennesuunnittelijoiden pätevyyslautakunta, jonka sihteeriorganisaationa toimii Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

Lisätietoja antavat Klaus Söderlund (FISE Oy, toimitusjohtaja, 040 900 3576) ja Gunnar Åström (RIL, tekninen johtaja, 040 514 4823)Takaisin edelliselle sivulle