FISEn hallitus vuonna 2011

FISEn hallitukseen valittiin 12.4.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa 18 jäsentä. Jokainen FISEn osakas sai oman edustajansa hallitukseen.

Helsingin rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö, varatuomari Lauri Jääskeläinen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimitusjohtaja, varatuomari Keijo Kaivanto.

Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n edustajana RKL:n toimitusjohtaja RI Ahti Junttila, Suomen geoteknillinen yhdistys ry:n edustajana Sito Oy:n toimitusjohtaja DI Kimmo Fischer ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n edustajana RILin toimitusjohtaja DI Helena Soimakallio.

Koko hallituksen kokoonpano

 • varatuomari Lauri Jääskeläinen, RTY, puheenjohtaja
 • varatuomari Keijo Kaivanto, KIINKO, varapuheenjohtaja
 • DI Kimmo Fischer, SGY
 • RI Ahti Junttila, RKL
 • rak.arkkit. (amk) Päivi Kasurinen, RIA
 • DI Matti Kiiskinen, SKOL
 • DI Pertti Kokki, RATEKO
 • ins. Markku Leino, TRY
 • DI Bjarne Liljestrand, MTR
 • ins. Siru Lönnqvist, VSF
 • DI Teuvo Meriläinen, BY
 • arkkit. Petri Neuvonen, RTS
 • DI Markku Rantama, SuLVI
 • ins. (M. Eng) Hannu Saarikangas, UIL
 • DI Helena Soimakallio, RIL
 • arkkit. Asko Takala, SAFA
 • DI Mikko Tarri, JSY
 • TkL Mikko Viljakainen, Metsäteollisuus


Takaisin edelliselle sivulle