Ihmistä ei voi suunnitella – kiveä voi!

Professori Pentti Murole on kirjoittanut kirjan suunnittelusta ja ihmisistä sen ympärillä. Hän kutsuu kirjaa raportiksi. Kirjassa kerrotaan kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun tapahtumista lähes kuudenkymmen vuoden ajalta. ”Raportti” keskittyy tapahtumiin, jotka liittyvät kirjoittajan elämään ja omiin työkokemuksiin. Toisaalta siinä esitetään ajan kuvaa kehyksenä suunnittelumaailman tapahtumille. Tapahtumat on kuvattu kronologisessa järjestyksessä alkaen 50-luvulta ja päätyen 2010-luvulle. Ajan virtaan on sekoitettu takaumia ja viittauksia menneeseen ja tulevaan. Kirjassa on 1600 kuvaa ja lähes saman suuruinen määrä henkilöviitteitä. Valtaosa henkilöistä on rakennusalan vaikuttajia. Murole on työstänyt kirjaa noin viiden vuoden ajan ja nyt urakka on saanut päätöksensä. Kirjan osarahoituksen on turvannut Rakentamisen Laatu Säätiö. Kirjan kustantaja on Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy.

Kirjan tarinat keskittyvät pääosin suomalaisiin kaupunkeihin ja kaupunkisuunnitteluun. Ulkomaan vientikohteet ovat nekin vahvasti mukana. Tienrakentamisen ja rautatienrakentamisen tapahtumia sivutaan. Joukkoliikenteen kehittäminen on vahvasti mukana. Öljykriisi ja presidentti Urho Kekkosen uudenvuodenpuhe muuttivat todellisuutta. Liikenneonnettomuudet puolitettiin. Moottoriteiden rakentaminen pysähtyi. Ajat jälleen muuttuivat. Suomea rakennettiin. Kunnes aaltoliike taas hidasti ja hiljensi.

Murolen näkökulma on suunnittelijan ja konsultin. Byrokratiaan kohdistuu usein kärkevääkin kritiikkiä. Itsekritiikki on sekin läsnä. Kirja saattaa herättää keskustelua – ja toivottavasti herättääkin. Asiat eivät ole aina sitä miltä näyttää.

Keskustelulle avautuu internetin blogisivu. Se aukeaa osoitteesta http://penttimurole.blogspot.fi
Siellä voi debatoida ja oikaista näkemyksiä. Tätä kirjoittaja toivoo. Asiat ovat arvopohjaisia ja usein tavoitepoliittisia, joskus myös oikeasti poliittisia. Keskustelu arvoista luo uudistuvaa ajattelua tekniikan ihmisten maailmaan. Erityisesti se voi pitää silmät auki havaitsemaan jatkuvan muutoksen ja trendien murtumisen.

Kirjassa on englanninkieliset kuvatekstit, se tekee mahdolliseksi kirjan tapahtumakulkujen seuraamisen myös Suomen kieltä taitamattomille.

Pentti Murolen kirjan voi tilata verkkokaupasta osoitteesta penttimurole.fi (www.penttimurole.fi)Takaisin edelliselle sivulle