Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen ovat ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tavoitteet

Ympäristöministeriön ehdotukset vuoden 2010 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalleen ovat yhteensä 313,0 miljoonaa euroa. Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 98,2 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 135,5 miljoonaa.

Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 79,3 miljoonaa euroa, mikä on vain hieman yli puolet kuluvan vuoden toimintamenoista. Väheneminen johtuu siitä, että alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot siirtyvät 1.1.2010 osaksi valtion uutta aluehallintoa. Samalla virastojen toimintamenomäärärahat, noin 75 miljoonaa euroa, siirtyvät työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloille.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän noin 425 miljoonaa euroa asuntolainojen, asuntotoimen korkotukien ja avustusten sekä rahaston lainojen korkojen ja kuoletusten maksamiseen. Valtion asuntorahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 229 miljoonaa euroa.

Lue lisää ministeriön sivuilta

Takaisin edelliselle sivulle