Ilmastonmuutos vauhdittaa rakennetun ympäristön huippukeskittymän valmistelua

- Kestävien ratkaisujen löytäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. On kyettävä yhdessä kehittämään kiinteistöjen, liikennejärjestelmien sekä yksityisten ja julkisten
palveluiden muodostamaa kokonaisuutta. Tähän kehitystyöhön tarvitaan keskittymä, joka kokoaa yhteen parhaita tutkimuslaitoksia ja yritysmaailman osaajia, viestintä- ja kehitysjohtaja Juha Kostiainen YIT:stä korostaa.

Kiinteistö- ja rakentamisala selvittää parhaillaan yhdessä Tekesin kanssa mahdollisuudet perustaa rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). Kevään mittaan järjestettävissä työpajoissa alan yritysten ja tutkimuslaitosten edustajat pohtivat alan huippuosaamisen kärkiä ja yhteisen strategisen tutkimuksen painopistealueita. Energiatehokkuuden ohella työpajojen aiheita ovat toimiva yhdyskuntarakenne, tilat – niin asumis-, kulutus- kuin työympäristötkin – sekä innovatiiviset prosessit ja tieto- ja viestintäteknologia niiden mahdollistajana.

Rakennettuun ympäristöön kannattaa panostaa

Tiede- ja teknologianeuvoston kesäkuussa 2006 tekemän päätöksen pohjalta strategisen huippuosaamisen keskittymä on perustettu ja perusteilla viidelle muulle aihe-alueelle. Rakennetun ympäristön yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys on viime aikoina korostunut monin tavoin. Tekes on jo valinnut rakennetun ympäristön yhdeksi teema-alueekseen, johon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja sen rahoitusta on tarkoitus tulevaisuudessa painottaa.

- Suomen kansallisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää pitkäjänteistä ja merkittävää panostamista rakennetun ympäristön kehittämiseen. Rakennetulla ympäristöllä on tärkeä rooli yhdyskunta- ja elinkeinorakenteen uudistamisessa, jota väestörakenteen muutokset kiihdyttävät, toimialajohtaja Reijo Kangas Tekesistä toteaa.

Kangas korostaa, että strategisen huippuosaamisen keskittymässä on tarkoitus tehdä yritysvetoista ja sovelluslähtöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa: –Valmistelun on edettävä yritysten valintojen pohjalta. Keskeinen haaste on yhteisten painopistealueiden tunnistaminen sekä yritysten sitoutuminen sijoittamaan valittuihin aiheisiin liittyvään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

- Rakennetun ympäristön SHOK on tärkeä sekä kiinteistö- ja rakentamisalan että koko yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Sen puitteissa tapahtuvan kehittämisen on oltava riittävän kunnianhimoista. Siinä on entistä painokkaammin otettava huomioon kuluttajien ja loppukäyttäjien tarpeet ja vaatimukset, Juha Kostiainen painottaa.

Tekesin ohjelmat kehitysalustoina

Tekesin hiljattain käynnistämien Kestävä yhdyskunta ja Tila-ohjelmien tavoitteena on vauhdittaa rakennettuun ympäristöön kohdistuvaa liiketoimintamallien ja prosessien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Nämä ja Tekesin muut ohjelmat tarjoavat jo nyt hyvän puitteen rahoittaa ja toteuttaa rakennetun ympäristön mahdollisen huippuosaamisen keskittymän tärkeiksi kokemia hankkeita.

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän valmistelutyötä on ohjannut työryhmä, jossa ovat edustettuina Rakennusteollisuus RT ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, LVI-Talotekniikkateollisuus ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, VTT ja Tekes.Takaisin edelliselle sivulle