INFRA 2006 määrämittausohjeesta uusi versio 2.1

Määrämittausohjeeseen tehtiin täsmennyksiä nimikkeiden sisältöön ja lisättiin puuttuneita nimikkeitä mm. 1817 Luiskatäyte, 1837 Johtokaivantojen virtaussulut, 3150 Pysyvät pohjaveden alennusrakenteet, 3500 Ilmanvaihtojärjestelmät ja 3600 Automaatiojärjestelmät. Muutama turhaksi tai vääräksi osoittautunut nimike poistettiin, mm. 1144 Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät, joka sisältyy kohtaan 5430. Suurimmat numero- ja nimitunnukseen kohdistuneet muutokset tehtiin ryhmissä 3220 Aidat, 3360 Valaistusrakenteet ja 4200 Sillat (siltanimikkeet vastaavat Tiehallinnon julkaisua Sillan määräluettelo 2007).

Infra –nimikkeistöjärjestelmään tulevan toimenpidenimikkeistön selvitys on edelleen toimikunnalla työstettävänä. Keskustelu tie-, rata- ja kuntasektorin kanssa infrastruktuurin hallintaan liittyvistä termeistä on vielä käynnissä.

Julkaisua on saatavana Rakennustiedon tilaajapalvelusta 0207 476 401 ja verkkokaupasta kauppa.rakennustieto.fi.

Lisätietoja: Lea Vettenranta ja Juha Ilvespalo Rapal Oy.

Takaisin edelliselle sivulle