Infrasektori edistää nuorten ammattilaisten työllistymistä

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto pyrkivät yhteisesti turvaamaan liikennesektorin nuorten ammattilaisten työllistymisen ja ovat sopineet yhteisistä toimista, joilla lisätään nuorten osaajien käyttöä tie- ja ratahankkeisiin liittyvissä suunnittelutehtävissä.

Sopimuksen osapuolet perustavat työryhmän, joka selvittää sellaiset hankintamenettelyihin parhaiten sopivat kriteerit, jotka edistävät nuorten työllistymistä. Hankintamenettelyn kautta saadaan näin palveluntuottajat sitoutumaan siihen, että projekteissa käytetään enemmän nuoria osaajia.

Viime vuodet ovat olleet infra-alalla positiivista aikaa, alan houkuttelevuus on parantunut ja opiskelijamäärät ovat kasvaneet. Opiskelijat ovat myös työllistyneet erittäin hyvin. Taloudellinen taantuma ja julkisen talouden heikentyminen ovat kuitenkin lisänneet epävarmuutta nuorten työllistymisestä ja samalla alan osaamisen turvaamisesta tulevaisuudessa. Etenkin vuosien 2010–2011 ennakoidaan olevan infra-alan suunnittelijoiden työllistymisen kannalta vaikeita.

Valtion rakennusalaan kohdistamat elvytystoimet ovat tuoneet työtä vain osalle suunnittelijoista. Elvytystoimet eivät ole kohdistuneet lainkaan esimerkiksi teiden ja ratojen esi- ja yleissuunnitteluun, liikennejärjestelmäsuunnitteluun, selvitystehtäviin tai tutkimus- ja kehitystehtäviin. Nuoret ammattilaiset työllistyvät parhaiten tällaisissa tehtävissä.

”Koko infra-alan kannalta olisi erittäin tärkeää, että suunnitteluun osoitetaan elvytysrahaa, jolla turvataan nuorten työllistyminen lähivuosina. Edellisen laman takia menetettiin yksi tai kaksikin opiskelijasukupolvea”, sanoo sopimuksen valmisteluun osallistunut Sito Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Fischer. Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja tutkimukseen kohdennettu rahoitus lisää koko väylärahoituksen tehokkuutta.

Maa- ja vesirakentaminen työllistää suoraan yli 40 000 suomalaista ja muilla toimialoilla saman verran. Infrarakenteiden arvo on noin 60 miljardia euroa, mikä on noin kymmenen prosenttia Suomen kokonaiskansallisvarallisuudesta.


Takaisin edelliselle sivulle