Jan Vapaavuori ja Olavi Louko ovat vuoden 2007 asuntovaikuttajat

Asunto- ja kaavoitusministeri Jan Vapaavuori on rohkeilla avauksillaan nostanut asumisen ja asuntopolitiikan tärkeäksi osaksi valtakunnallista elinkeino-, metropoli-, hyvinvointi- ja ilmastopolitiikkaa sekä tuonut esille hyvän asumisen merkityksen maamme kansallisen kilpailukyvyn peruskivenä. Hän on esimerkillään ja käynnistämillään toimenpiteillä pakottanut pääkaupunkiseudun kunnat etsimään yhteistä tahtotilaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Vapaavuoren toimeksiannosta on valmisteltu valtioneuvoston asuntopoliittista toimenpideohjelmaa, tehty 14 kunnan aiesopimus asunto- ja tonttitarjonnan lisäämisestä Helsingin seudulla sekä selvitys pitkäaikaisasunnottomuuden lievittämiseksi ja poistamiseksi.

Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko on tehnyt ansiokkaan uran asuntoasioihin vaikuttavana virkamiehenä sekä Espoossa että sitä ennen Helsingissä. Hän osallistui valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman valmisteluun, mutta ennen kaikkea hän on antanut kasvot ja äänen pääkaupunkiseutua hiertävän tonttipulan poistamiseen tähtäävälle toiminnalle. Hän on uraauurtavalla tavalla ollut edistämässä kunnan ja yritysten kumppanuutta kaavoituksen vauhdittamiseksi ja tasapainoisten yhdyskuntien aikaansaamiseksi. Hyvä esimerkki on Espoon Suurpellon alue, jossa on käynnistynyt 7 000 asukkaalle tarkoitetun ja 9 000 työpaikkaa tarjoavan modernin puistokaupunginosan rakentaminen. Louko on ollut myös länsimetron näkyvä keulahahmo.

Vapaavuoren ja Loukon valinta vuoden 2007 asuntovaikuttajiksi julkistettiin Helsingissä 29.1.2008 pidetyssä Asuntomarkkinat 2008 –huippuseminaarissa. Valinta perustui Nordean ja Suomen Asuntotietokeskuksen Internetissä järjestämään äänestykseen.

Takaisin edelliselle sivulle