Järjestöjen toiminnan kehityssuunnat sekä ammatilliset pätevyydet esillä Viron Rakennusinsinöörien Liiton vierailulla

Viron Rakennusinsinöörien Liiton EEL:n edustajat vierailivat RILissä 12.1. Keskustelujen tarkoituksena oli tutustua järjestöjen nykyisiin edustajiin sekä luoda katsaus ajankohtaisiin kehityskulkuihin.

Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) on perustettu 1991. Liitolla on 416 henkilöjäsentä sekä kolme yhteisöjäsentä, joiden kautta henkilöjäseniä tulee lisää noin 80. Jäsenyys on avoin rakennusalan korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka hyväksyvät EEL:n säännöt ja eettiset ohjeet. Jäsenkunnasta suurin osa työskentelee suunnitteluyrityksissä, ja rakennuttajat ja rakennuttajakonsultit tulevat seuraavina ryhminä.

Tapaamisessa esiteltiin molemmin puolin järjestöjen nykytilaa ja tulevaisuutta. Erityisesti maiden pätevyysjärjestelmät ja niiden vertaaminen herättivät vilkasta keskustelua. Virolaisia pätevyyksiä ollaan parhaillaan uudistamassa vastaamaan eurooppalaista kahdeksanportaista pätevyysjärjestelmää. EEL:n tavoitteena on, että tason 8 korkeimmat pätevyydet olisivat vastaisuudessa vain heidän myöntämiään.

Muita lyhyen tähtäimen tavoitteita EEL:ssä ovat lainsäädäntötyöhön osallistuminen ja koulutustoiminta. Koulutukseen liittyviä keskusteluita sovittiin jatkettavan liittojen kesken - onhan RIL aikanaan järjestänyt Virossa yhteistyökoulutuksia useana vuonna.

Pitemmän aikavalin tavoitteita EEL:lle ovat halu vaikuttaa rakentamisen terminologiaan esim. päivitettävän sanakirjan avulla sekä rakentamisen virheiden vähentämiseen esim. rakennusvirhepankin avulla. Molempien osalta suomalaisilla on tarjota valmiita toimintamalleja ja -pohjia, ja jatkokeskusteluista sovittiin.

EEL on henkilöjärjestöjen yhteistyöelimen ECCEn (European Council of Civil Engineers) jäsen, kuten myös RIL.

EEL:stä RILin vieraina olivat puheenjohtaja Erki Laimets, varapuheenjohtaja Kaupo Koitla, päteyyslautakunnan puheenjohtaja Heiki Meos, vesihuoltoinsinöörien kamarin puheenjohtaja Andres Piirsalu, sekä EEL:n toimitusjohtaja Tiia Ruben. RILin puolelta keskusteluihin osallistuivat puheenjohtaja Risto Vahanen sekä toimistolta Helena Soimakallio, Teemu Vehmaskoski, Gunnar Åström, Anu Karvonen ja Ritva Solasaari. Suomalaisesta pätevyysjärjestelmästä ja FISEstä kertoi Klaus Söderlund.

Kuvassa oikealta Gunnar Åström, Erki Laimets, Risto Vahanen, Anu Karvonen, Tiia Ruben ja Kaupo Koitila.

Vasemmalta Teemu Vahmaskoski, Helena Soimakallio, Heiki Meos ja Andres Piirsalu.Takaisin edelliselle sivulle