Jo noin 200 asiantuntijaa mukana SHOK-valmistelussa

Alan huippuosaamisen kärkiä ja strategisen tutkimuksen painopisteitä on kartoitettu ja ideoitu työpajoissa, joiden aihepiireinä ovat

  • energiatehokkuus
  • kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne
  • käyttäjälähtöiset tilat (asumis-, kulutus- ja työympäristöt)
  • innovatiiviset prosessit – ICT mahdollistajana

Työpajoissa rakennetaan peruskivi tutkimusstrategialle

Kustakin aihepiiristä järjestetään kaksi työpajaa. Tähän mennessä on pidetty yhteensä kuusi työpajaa, loput kaksi järjestetään toukokuussa. Tunnelma työpajoissa on ollut erittäin innostunut. Keskustelu on ollut ennakkoluulotonta ja osin myös perinteisiä reviirirajoja ravistelevaa. Tuloksena on tullut monipuolisia ja idearikkaita näkemyksiä siitä, mihin asioihin ja aiheisiin on järkevä panostaa rakennetun ympäristön huippututkimuksessa ja huippuosaamisen kehittämisessä. Samalla on saatu koko ajan tarkentuva käsitys siitä, minkälaiseen strategiseen tutkimukseen ja kehittämiseen alan yritykset ovat SHOK:n puitteissa valmiita sitoutumaan.

VTT laatii tähänastisen valmistelun pohjalta ensimmäisen luonnoksen rakennetun ympäristön SHOK:n tutkimusstrategiaksi kesäkuun alkuun mennessä. Välittömästi sen jälkeen aloitetaan keskustelut yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tutkimusstrategian jalostamiseksi ja täsmentämiseksi.

SHOK-seminaari tiistaina 9.9.2008 Marina Congress Centerissä

Rakennetun ympäristön SHOK:n potentiaalisille osakkaille ja tutkimusohjelmiin osallistuville tahoille järjestetään seminaari tiistaina 9.9. klo 8.30 – 13.00 Marina Congress Centerissä Helsingin Katajanokalla. Seminaarissa esitellään tutkimusstrategian sen hetkistä tilannetta sekä keskittymän mahdollisia hallintomalleja ja rahoitusta.

Aiesopimus lokakuussa – hakemus tiede- ja teknologianeuvostolle vuoden loppuun mennessä

Keskittymän ytimen osakkuudesta kiinnostuneet yritykset kartoitetaan syyskuun aikana, ja aiesopimus rakennetun ympäristön SHOK:n perustamisesta on tarkoitus tehdä lokakuussa. Hakemus keskittymien perustamisesta päättävälle tiede- ja teknologianeuvostolle jätetään näillä näkymin vuoden 2008 loppuun mennessä. Mikäli tiede- ja teknologianeuvoston päätös on myönteinen, rakennetun ympäristön SHOK aloittanee toimintansa syksyllä 2009. Sitä ennen on saatava lopulliset sitoumukset keskittymän ytimen osakkaiksi tulevilta yrityksiltä.

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän valmistelutyötä toteuttaa työryhmä, jossa ovat edustettuina Rakennusteollisuus RT ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, LVI-Talotekniikkateollisuus ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, VTT ja Tekes.


Lisätietoja antavat:Takaisin edelliselle sivulle