Kaavoitus sujuvammaksi, asuntoalueet energiatehokkaammiksi

Asemakaavat valituslupajärjestelmän piiriin

Kaavoituksen sujuvoittamiseksi valituslupajärjestelmä laajennettaisiin koskemaan asemakaavoja, jotka sijaitsevat oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ja joita koskeva kunnan päätös on säilynyt muuttumattomana hallinto-oikeudessa.

Valituslupajärjestelmä tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeuden päätöksestä voisi tehdä jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain jos siihen saadaan valituslupa. Tämä nopeuttaa kaavan toteuttamista hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen noin yhdeksällä kuukaudella, jos korkein hallinto-oikeus ei keskeytetä täytäntöönpanoa.

Pääkaupunkiseudulle yhteinen yleiskaava, maaseudun rakentaminen joustavammaksi

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä ja asuntotonttitarjontaa edistetään edellyttämällä yhteisen yleiskaavan laatimista Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueille.

Yleiskaavaan liittyen kaupungeille siirrettäisiin toimivaltaa poikkeamisasioissa ja kevennettäisiin valtion ohjausta kaupunkien kaavoituksessa.

Maaseudun kylien asuntojen rakentamista joustavoitetaan niin, että rakentaminen voisi perustua yleiskaavaan. Näin vähennetään yksittäisten lupapäätösten tekemistä tai asemakaavan laatimista alueille, joilla sitä ei vielä tarvita.

Uudisrakennukset kaukolämpöverkkoon

Kestävien ja energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien käyttöä halutaan edistää siten, että asemakaavassa olisi mahdollista määrätä uudisrakennusten liittämisestä kaukolämpöverkkoon alueilla, joilla on jo olemassa kaukolämpöverkko tai joille sellainen on tarkoitus tehdä. Keskitetyillä lämmitysjärjestelmillä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja siten hillitä ilmastonmuutosta.

Lisää aiheesta ympäristöministeriön sivuillaTakaisin edelliselle sivulle