Kansallisesti merkittävät tutkimusinfrastruktuurit kartoitettiin

Hanke tunnisti 24 kansallisen tason tutkimusinfrastruktuuria. Uusien tai merkittävästi kehitettävien infrastruktuurien listalle projekti ehdottaa 20 hanketta, joista 13 liittyy ESFRI:n (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ehdottamiin eurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Seitsemän tutkimusalan hankkeiden osalta ehdotetaan rahoituksen kiirehtimistä.

Lisäksi raportissa esitetään suosituksia eri tieteenalojen infrastruktuurien kehittämisestä sekä yleisiä suosituksia infrastruktuurikokonaisuuksien muodostamiseksi ja infrastruktuurien käytön tehostamiseksi. Yksi ehdotuksista on, että Suomeen tulisi perustaa erityinen toimielin, tutkimusinfrastruktuuritoimikunta, valmistelemaan ja toteuttamaan kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa ja sen rahoitusta.

Uusien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset olisivat lähivuosina yhteensä noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Nykyisten kansallisten ja kansainvälisten merkittävien tutkimusinfrastruktuurien kulut ovat noin 160 miljoonaa euroa vuodessa.

Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit: nykytila ja tiekartta
Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuuri: nykytila ja tiekartta (Tiivistelmä ja suositukset)Takaisin edelliselle sivulle