Kantavia rakenteita koskevien rakentamismääräysten uudistaminen jatkuu

Uudistamisvaiheen aikana käytetään rinnakkain sekä eurokoodeja että nykyisiä Suomen rakentamismääräyskokoelman osia B1–B10, kunnes uudistus saadaan päätökseen ja ympäristöministeriö vahvistaa uudet kantavia rakenteita koskevat määräykset ja ohjeet. Tällöin vanhat B-osat poistuvat käytöstä mahdollisen siirtymäajan jälkeen. Eurokoodeihin kuuluvia standardeja on voinut ja voi edelleen käyttää heti, kun kyseiselle standardille vahvistettu kansallinen liite on tullut voimaan.

Uusia B-osia pohtivat työryhmät luovuttivat vuoden vaihteessa ympäristöministeriölle ehdotuksensa seuraaviksi uusiksi kantavia rakenteita koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi:

  • B1 Kantavat rakenteet, määräykset ja ohjeet
  • B2 Betonirakenteet, ohjeet
  • B3 Teräsrakenteet, ohjeet
  • B5 Puurakenteet, ohjeet
  • B7 Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet
  • B9 Alumiinirakenteet, ohjeet

Ehdotukset lähetetään helmi–maaliskuun vaihteessa noin kahden kuukauden lausuntokierrokselle. Lausuntoversiot tulevat kommentoitavaksi myös ympäristöministeriön kotisivuille.

Uudistukseen kuuluvat myös uudet ohjeet muuratuista rakenteista (B6) ja liittorakenteista (B4). Muurattujen rakenteiden ohjeiden valmistelu alkaa helmikuun alussa, ja ehdotus lähtee lausunnolle arviolta alkukesästä. Liittorakenteiden ohjeiden valmistelu on vielä suunnittelussa.

Kaikki ehdotukset muokataan lopullisiksi määräyksiksi ja ohjeiksi viimeistelytyössä, joka ajoittuu pääasiassa ensi syksyyn. Tavoitteena on, että uusien B-osien uudistaminen saadaan kokonaisuudessaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen ne lähetetään EU:n komissiolle vähintään kolmen kuukauden notifiointikierrokselle, jolloin myös jäsenmaat voivat kommentoida niitä. Mikäli kierrosta ei kommenttien perusteella tarvitse pidentää, voidaan uudet B-osat esitellä keväällä 2011.

Uusilla B-osilla on jonkin verran vaikutuksia myös nykyisen rakentamismääräyskokoelman rakennuksen suunnittelijaa ja suunnitelmia koskevan osan A2 sisältöön. Tämä koskee erityisesti rakennesuunnittelutehtävien vaativuusluokitusta, joka yhdenmukaistetaan uusien B-osien kanssa. Muutokset tehdään, kun B-osien sisältö on tarvittavilta osin selvillä. Muutoksia saattaa tulla myös rakentamisen valvontaa ja teknistä tarkastusta koskevaan osaan A1.Takaisin edelliselle sivulle