Kantavien rakenteiden uusi rakentamismääräyskokoelma käyttöön

Vanhaa RakMK B-sarjaa korvaava rakentamismääräyskokoelman osa ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” on valmistumassa ja astuu voimaan 1.1.2017. Sitä sovelletaan hankkeisiin, joiden rakennuslupa on lainvoimainen edellä mainitun päivämäärän jälkeen.

Rakentamismääräyskokoelma osa ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” koostuu seuraavista osista:

- Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet
- Rakenteiden kuormat
- Betonirakenteet
- Teräsrakenteet
- Betoniteräs-liittorakenteet
- Puurakenteet
- Muuratut rakenteet
- Pohjarakenteet
- Alumiinirakenteet.

Eurokoodi 2016-seminaarissa 8.12.2016 (www.eurocodes.fi) ympäristöministeriön edustajat Teppo Lehtinen ja Jukka Bergman kertoivat aiheen taustoista ja uudesta sisällöstä. Määräyskokoelmaan kootaan:

- otteita maankäyttö- ja rakennuslaista, jotka ovat asetusten perustana
- asetukset kantavista rakenteista ja pohjarakenteista sekä säännöksiin liittyvät ohjeet (suositukset)
- materiaalikohtaisen osien (betoni, puu, teräs jne.) yleiset ohjeet
- Eurokoodien kansalliset liitteet käsittäen
- asetuksissa kansallisista valinnoista annetut säännökset ja säännöksiin liittyvät ohjeet (suositukset). Tämä koskee suunnitteluperusteita, kuormia ja pohjarakenteiden suunnittelua.
- erikseen annettavat kansalliset ohjeet (suositukset) (betoni, teräs, puu jne.)
- kansallisiin liitteisiin liittyvät standardin suhteen ristiriidattomat ohjeet (NCCI).

Rakenteeltaan ja sisällöltään juridiselta kannalta rakentamismääräyskokoelman osa on muuttunut, mutta perussisällöltään se on edelleen pääosin sama.

Ympäristöministeriön asetukset kantavista rakenteista ja pohjarakenteista astuivat voimaan jo vuonna 2014. Asetuksina annetut kansalliset liitteet annettiin 21.11.2016 ja astuvat voimaan 1.1.2017.

RILin eurokoodi-kirjasarjan osat RIL 201-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat ja RIL 205-1-2017 Puurakenteiden suunnittelu ilmestyvät vuodenvaihteessa. Myös muut osat (mm. RIL 201-2, RIL 205-2 ja RIL 207) sekä eurokoodeihin liittyviä muita ohjeita päivitetään alkuvuonna.Takaisin edelliselle sivulle