Kenelle Uudenmaan ympäristöpalkinto 2008

Onko sinulla ehdokas Uudenmaan ympäristöpalkinnon 2008 saajaksi? Tänä vuonna tahdomme palkita ihmisen tai yhteisön, joka edistää toiminnallaan energiansäästöä ja sitä kautta torjuu ilmastonmuutosta.

Energiansäästö voi koskea sähkönkulutusta, lämmitystä, liikennettä tai rakentamista.
Erityisesti palkinnon jaossa huomioidaan energiansäästötavat, jotka ovat helposti kenen tahansa omaksuttavissa arkipäivän toimintaan. Energiansäästökeinolla pitää myös olla jatkuvuutta.

Vuosittaisella huomionosoituksellaan Uudenmaan ympäristökeskus haluaa kannustaa eri tahoja ympäristön kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Palkinnon myöntämisen yleisiä perusteita:

  1. Ympäristöpalkinnon saajan tulee olla Uudellamaalla tai Itä-Uudellamaalla
    toimiva yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö.
  2. Palkinto on tarkoitettu tunnustukseksi kestävän kehityksen edistämisestä
    sekä yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön kehittämisestä.
  3. Saaja on ottanut ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioon toiminnoissaan.
  4. Saaja ei aikaisemmin ole saanut vastaavaa tunnustusta ympäristöasioissa.
  5. Saaja on esimerkkinä muille alalla toimiville.

Ehdotuksia vuoden 2008 Uudenmaan ympäristöpalkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla toimivat yhteisöt ja yksityiset kansalaiset. Ehdotukset tulee perustella.

Toivomme ehdotusten olevan käytössämme viimeistään keskiviikkona 10.9.2008, osoite Uudenmaan ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki tai
sähköpostilla kirjaamo.uus@ymparisto.fi.

Ehdotuksen voi tehdä myös lomakkeella, joka löytyy internetistä: www.ymparisto.fi/uus > Esittely ja yhteystiedot > Uudenmaan ympäristöpalkintoTakaisin edelliselle sivulle