KIRA-Talkoot, Kiinteistö-ja rakennusalalta vaaditaan nopeita toimenpiteitä ja tehokkuutta kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa

Talkoiden avajaisissa puhunut asuntoministeri Jan Vapaavuori korosti KIRA-alan merkittävää asemaa yhteiskunnassa mitattiinpa sen osuutta kansallisvarallisuudesta, työllistämisestä tai energiankulutuksesta. Hän heitti Talkoolaisille pohdittavaksi, onko alan kovin moninainen ja tiukka normisääntely aina välttämättä tarpeen sillä kaikkien - sinänsä hyvien ja legitiimien - säännösten toteuttaminen voi johtaa siihen että toteutumatta jää kohtuuhintainen rakentaminen.

Vapaavuori pohdiskeli myös Helsingin kaupungin asunnoille asetettua minimipinta-alavaatimusta. Sosiaalisesta näkökulmasta sillä halutaan varmistaa tasapainoinen asukasrakenne, sekä isoja että pieniä asuntoja, mutta se voi estää rakennuttajien markkinaehtoisen toiminnan. Noin puolet Helsingin talouksista on yhden hengen talouksia, joten ylivoimaisesti suurin kysyntä on pienillä asunnoilla, ne menevät hyvin kaupaksi, isot eivät niin hyvin. Tämä on yksi esimerkki alaan liittyvistä yhteiskunnallista intresseistä, joiden yhteen sovittaminen ei ole helppoa.

NCC:n Timo U. Korhonen oli hahmotellut rakentamisen megatrendit 1960-luvulta tähän päivään. Hän toivoi tässä taloudellisessa tilanteessa nopeita toimenpiteitä, vaati alalta tehokkuutta kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa ja kehotti lopuksi suuntaamaan katseen pidemmällekin, ettei kävisi kuten 90-luvun alun lamassa, että ala menetti paljon nuoria hakijoita. Alan pitää tarjota harjoittelupaikkoja nuorille ja pystyä sijoittamaan vastavalmistuneita myös huonoina aikoina.

Hgin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä puhui tiivistyvän metropolin haasteista. Hän puhui kansainvälisestä metropoliajattelusta ja liikenneyhteyksien tärkeydestä muualle Eurooppaan. Esillä olivat kaupungin kolme isoa rakentamiskohteesta Jätkäsaari, Kalasatama ja Pasila. Joukkoliikenne tietenkin oli yksi tärkeä teema.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA) muodostaa yksitoista kiinteistö- ja rakennusalan merkittävää järjestöä päämääränään koko alan toimintaedellytysten parantaminen. Foorumi mahdollistaa uudentyyppisen yhteistyön julkisen sektorin sekä kiinteistö- ja rakennusalan välillä. Kaksipäiväisten talkoiden tavoitteena on verkottaa alan toimijat, sidosryhmät ja asiakkaat ja haastaa osanottajat keskusteluun alan tulevaisuudesta. Osanottajia, varsinaisia ”kurssilaisia” on n. 50 sekä lisäksi järjestäjien edustajia. Osanottajat edustavat alan yrityksiä ja yhteisöjä hyvin monipuolisesti, ministeriöitä, kuntia, oppilaitoksia sekä asiakkaita.


****

Lisätietoja:
KIRAn johtoryhmän puheenjohtaja Tarmo Pipatti, p. 040 506 5021
KIRAn johtoryhmän sihteeri Risto Pesonen, p. 050 517 3229

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, taustajärjestöt
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, , Kiinteistöpalvelut ry, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry,
Rakennustietosäätiö RTS, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry,
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

www.kirafoorumi.fiTakaisin edelliselle sivulle