KIRA-talkoot: Kiinteistö- ja rakentamisala tarttunut ministerin energiahaasteeseen

”Kiinteistö- ja rakentamisala on tehnyt suuria ponnisteluja alansa kehittämistoiminnan lisäämiseksi. Pitkän valmistelutyön tuloksena tämän vuoden alusta käynnistyi alamme oman strategisen huippuosaamisen keskittymän, RYM Oy:n, toiminta. Tämä tulee kaksinkertaistamaan panostukset alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan vuoteen 2020 mennessä”, kertoo Aulis Kohvakka.

Kannustusta energiatehokkuuteen kaivataan
Kiinteistöjen vaikutus ilmastonmuutokseen on suuri. Noin 40 % päästöistä aiheutuu rakennuksista ja kun mukaan lisätään liikenne, nousee päästöjen määrä jo puoleen. Tämän vuoksi myös rakennusten sijoittumisella on iso merkitys ilmastotaistelussa. Aulis Kohvakka korostaa, että energiahaastetta ei ratkaista uudistuotantoa säätelemällä, koska suurin osa kiinteistökannastamme on jo rakennettu. Hyvänä esimerkkinä kannustavasta toiminnasta kiinteistö- ja rakentamisala haluaa ottaa esiin suhdanneluonteisten korjausavustusten kohdentamisen energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin. ”Toivoisimme, että muukin säädösympäristö kehittyisi tällaiseen suuntaan”, sanoo Aulis Kohvakka. Korjauksen lisäksi myös kiinteistöjen käyttöä tulisi kehittää, koska oikealla toiminnalla voidaan energiankulutuksessa säästää jopa kymmeniä prosentteja.

Rakennusten energiatehokkuutta ja energiaratkaisuja kehitetään
Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä, RYM Oy on asettanut tiukat tavoitteet rakentamisen kehittämiselle. ”Vuonna 2012 kaikki uudisrakentaminen ja puolet korjausrakentamisesta toteutetaan matalaenergiaratkaisuina. Vuonna 2020 kaikki uudisrakentaminen ja kolmasosa korjausrakentamisesta toteutetaan vähintään passiivitaloratkaisuina. Vuonna 2030 uudisrakentaminen perustuu nollaenergiataloon ja kaikki korjausrakentaminen vähintään passiivitaloon ja rakennetun ympäristön kuluttama energia pohjautuu uusiutuviin energianlähteisiin. Vuonna 2050 koko rakennuskannan energiantarve on noin 50 % pienempi verrattuna vuoden 2010 tason ja kaikki rakennetun ympäristön kuluttama energia tuotetaan hajautettuna energiantuotantona rakennuksissa”, tutkimusjohtaja Anssi Salonen RYM Oy:stä listaa alan itselleen asettamia tavoitteita.

 Energiatehokkuus on yksi RYM Oy:n tutkimusstrategian neljästä teema-alueesta.
Toimitusjohtaja Juha Hetemäki Skanskasta korosti puheenvuorossaan, että voimakkaimmin kasvava rakentamisen osa-alue on korjausrakentaminen. ”Jos rakentamista aletaan ohjata entistä enemmän energia- ja päästötehokkuusvaatimusten mukaan ja energia kallistuu, voi korjausrakentamisen kasvu olla vielä huomattavasti nykyisiä ennusteita voimakkaampaa”, toteaa Hetemäki. Tämä edellyttää kiinteistö- ja rakentamisalalta uusien palvelukonseptien kehittämistä. Realia Groupin toimitusjohtaja Risto Kyhälä muistutti, että suurin osa suomalaisten omaisuudesta on sijoitettuna kiinteistöihin. ”Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kasvattaminen edellyttää, että pidämme kiinteistöistämme ammattimaisesti huolta”, Kyhälä korosti.

KIRA-talkoissa keskustellaan kiinteistö- ja rakentamisalan tulevaisuudesta
Energiakeskustelua käytiin KIRA-talkoiden 27.1. järjestetyissä avajaisissa Säätytalolla. KIRA-talkoot on 11 kiinteistö- ja rakentamisalan järjestön (KIRA-foorumi) yhteistyössä järjestämä kaksipäiväinen tilaisuus, jossa ala keskustelee toiminnastaan ja tulevaisuudestaan sidosryhmiensä, poliittisten vaikuttajien ja lehdistön kanssa. Osallistujia tilaisuudessa on noin 50.

Lisää talkoista www.kirafoorumi.fiTakaisin edelliselle sivulle