Koko suunnittelualalle palkkaratkaisut

Työehtosopimusratkaisuista sovittiin Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Toimihenkilöunionin kanssa. Yleissitovuuden kautta ratkaisut koskevat myös järjestäytymättömiä yrityksiä.

Työehtosopimusten mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti yrityksissä ja pyritään löytämään yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta ja työllisyystilannetta vastaava palkkaratkaisu, jossa sovitaan palkankorotuksen kustannusvaikutus, ajankohta ja toteuttamistapa.

Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen palkankorotusten toteuttamisesta, korotetaan palkkoja marraskuussa 1,0 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin kustannusvaikutus kohdistetaan henkilökohtaisiin korotuksiin palkkapolitiikan mukaisesti tai kannustavasti työtuloksen, pätevyyden ja suorituksen perusteella.

Lisäksi ylemmille toimihenkilöille sovittiin tekstimuutoksia, jotka koskevat viikon isyysvapaata, äkillisestä syystä johtuvaa tilapäistä poissaoloa ja työllistymisvapaata sekä tarkistettiin työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiesten ja vapaa-aikana matkustamisen korvauksia. Vastaavat muutokset tulivat toimihenkilösopimukseen jo keväällä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Myllys, p. 0405 066 066
Lakimies Mikko Oikarinen, p. 0400 946 329Takaisin edelliselle sivulle