KORVO-sivusto on valmis, mikä on KORVO?

Selvityksen tapausaineisto on tarkasteltavissa Rakennustarkastusyhdistyksen KORVO-nettisivuilla osoitteessa www.rakennustarkastusyhdistysrty.fi

Sivusto sisältää tapauksia, ”kipupisteitä”, joihin rakennusalan toimijat ovat törmänneet korjausrakentamisen viranomaisohjauksessa. Aineisto perustuu rakennusalan ammattilaisille ja viranomaisille suunnattuun sähköpostikyselyyn. Jokainen tapaus toimitettiin anonyymiksi ja käsiteltiin laatimalla arvio menettelystä. Arviossa tarkastellaan esimerkkitapausten suhdetta säännöksiin.

Tulos oli, että ongelmana eivät juurikaan ole itse säännökset vaan niiden tulkinnat. Oli todettavissa, että rakennusta korjattaessa määräyksiä edellytettiin usein noudatettavaksi sellaisenaan eikä soveltuvin osin, kuten MRL 13 § sekä 135 §:n ja 136 §:n 2 momentit säätävät.

Tapauksia voi hakea eri hakusanoin, koska korjausrakentamisen ongelmatapaukset voidaan lähes aina ryhmitellä samanaikaisesti usean eri otsikon alle. Lisäksi KORVO-sivustolla on johdantokappale teemoista, jotka tapausten valossa eniten kaipasivat perusteiden selvittämistä.

KORVO-toimintamalli on ajateltu jatkuvaksi; anonyymin tapausarvioinnin antaman esimerkin avulla pyritään yhtenäistämään korjausrakentamisen viranomaiskäytäntöjä.

KORVO-sivusto on Rakennustarkastusyhdistyksen ylläpitämä ja sen kautta kerätään uusia tapauksia palautelomakkeella. Tapauksista laaditaan arviot ja suunnitelmien mukaan KORVO-sivut päivitetään kerran tai pari vuodessa.


Takaisin edelliselle sivulle