Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto Takotek Oy:n kehittämälle Termotuotteelle

Rakennusfysiikkaseminaarissa Tampereella 23.10. ensimmäisen kerran jaettavan kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon kriteereinä olivat laatu, innovatiivisuus, tekninen toimivuus sekä ekologiset ja taloudelliset ansiot. Takotek Oy:n kehittämä Termotuote täytti nämä ehdot. Termotuotteella, jopa käsittää sekä termokengän että termopalkin, pystytään nopeuttamaan selvästi vanhojen omakotitalojen ongelmallisiksi osoittautuneiden valesokkelien korjaamista. Lisäksi lämmöneristys paranee, kun aiemmalla korjaustavalla, lekaharkoilla, se jopa heikkeni. Korjaustarpeen määräksi on arvioitu yli 50 000 pientaloa.

Termotuote on uuden käyttökohteensa vuoksi aito innovaatio eli teollinen uutuus, jolla on kaupallisia mahdollisuuksia. Tuotetta on kehitetty kuusi vuotta ja kehitystyö jatkuu edelleen. Tuotteen tekninen toimivuus on pystytty varmistamaan jo yli 20 kohteessa.

Teollisuudelta ja koko rakennusalalta vaaditaan uudistumiskykyä, sillä ilmastonmuutos lisää rakenteiden kosteusrasitusta samaan aikaan, kun uudis- ja korjausrakentamisen energiamääräykset tekevät rakenteista entistä virhealttiimpia. Palkinnon toivotaan kannustavan teollisuutta ja koko alaa lisäämään innovaatiotoimintaansa, jotta meidän ei tarvitse 30 vuoden kuluttua katua nyt tekemiämme virheitä, totesi professori Juha Vinha Tampereen teknillisestä yliopistosta julkistaessaan palkinnon.

Kaksi kunniamainintaa

Omakotitalojakin suurempi ongelma korjausrakentamisessa on kuntien rakennuskannan heikko kunto. Tampereen teknilliseln yliopiston tutkimus valtion tukemien homekorjaushankkeiden arvioinnista ja uusien keinojen esittämisestä pitkäjänteisen korjaamisen varmistamiseksi sai kunniamaininnan. Kaksiosaisen tutkimushankkeen yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton kuntien kiinteistöjen suuren omaisuusarvon ja kasvavan korjausvelan vuoksi. Tutkimus on jo nyt antanut ympäristöministeriölle selkänojaa sille, että se uskaltaa laittaa valtion rahoitukseen ehtoja. Tämä on nostanut korjausehdotusten ja samalla myös kuntien korjausprosessin laatua. Kun korjaushanke hoidetaan alusta saakka oikein käyttämällä apuna asiantuntijoita, korjauksia pystytään priorisoimaan ja tekemään oikea-aikaisesti. Silloin niukat korjausrahat käytetään mahdollisimman oikein.

Tärkeää myös, ettei uudisrakentamisessa toisteta vanhoja virheitä tai tehdä uusia. Uudisrakentamisen työmaanvaiheen kosteusasioiden ratkaisemisessa kilpailun paras esitys oli Vahasen toimiston Juha Komosella, joka sai tästä kunniamaininnan. Komonen nosti ansiokkaasti esiin käytännön kohteissa toimiviksi havaittuja kosteudenhallintakäytäntöjä.

Palkintotuomaristoon kuuluivat toimituspäällikkö Seppo Mölsä, Rakennuslehti, ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, Kosteus- ja hometalkoot, puheenjohtaja Risto Vahanen, RIL ja professori Juha Vinha, TTY.Takaisin edelliselle sivulle