Kunnan rakennuttamisprosessi hallintaan uuden julkaisun avulla

Kunnallinen rakennuttaja ohjaa julkisia rakennushankkeita niiden varhaisimmista suunnitteluvaiheista aina lopputuotteen laatuun. Rakennuttajien, luottamushenkilöiden, palveluntarjoajien ja viranomaisten käyttöön on nyt valmistunut uusi ajankohtainen julkaisu, RIL 2014-262 Taitava kuntarakennuttaja.

Uudessa julkaisussa käydään laajasti läpi rakennuttamista ohjaava normisto, organisointi ja päätöksenteko, rakennushankkeiden kilpailuttaminen sekä sopimukset. Rakentamisen prosessi tarkastellaan suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheen kautta. Julkaisun lopussa tarkastellaan rakennuttamisen ajankohtaisia erityiskysymyksiä kuten kestävän rakentamisen periaatteita, työturvallisuutta, harmaan talouden torjuntaa sekä julkisuuskuvaa ja kanasalaisvaikuttamista.

Julkaisun ovat toteuttaneet Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Suomen Kuntaliitto yhteistyössä. Kirjoittajina on yli 20 kunnallisen rakennuttamisen asiantuntijaa. Läpi teoksen tarkastellaan sekä tila- että infrahankkeiden erityispiirteitä.

Kunnallisessa rakennuttamisessa on erikoisuutensa – esimerkiksi monitasoinen päätöksen-teko, julkiset hankintamenettelyt, uudet rahoitusmuodot sekä korostunut julkisuuden ja median kiinnostus. Uusi julkaisu purkaa monimutkaiset prosessit paloihin ja tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja löytää omiin tarpeisiin parhaiten soveltuvat ratkaisumallit.

Kunnan sisällä uusi julkaisu toimii oppaana niin virkamiehille kuin luottamushenkilöille. Palveluntarjoajille kuten rakennuttajakonsulteille, tuote- ja materiaalitoimittajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille teos tarjoaa ajantasaisen katsauksen normistoon ja kehittyviin käytäntöihin.

RIL 2014-262 Taitava kuntarakennuttajaTakaisin edelliselle sivulle