Kuntien asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

PANK ry:n Asiakirjatoimikunta on laatinut Asfaltti- ja tiemerkintäurakka-asiakirjat. Asiakirjat löytyvät täältä. Työryhmän konsulttina on toiminut Matti Heino (Infratec Oy).

Asiakirjoihin liittyvistä mahdollisista puutteista/virheistä ja epäselvistä kohdista sekä uusista ideoista asiakirjojen edelleen kehittämiseksi voi välittää tietoa Matti Heinolle, joka vastaa asiakirjojen päivityksestä. Matti Heinoon voi ottaa yhteyttä sähköpostilla matti.heino@infratec.fi.Takaisin edelliselle sivulle