Lääneille 42,3 miljoonaa euroa joukkoliikennemäärärahaa

Määrärahasta käytetään alueellisen ja paikallisen liikenteen rahoitukseen 28,3 miljoonaa euroa. Kaupunki- ja seutulippujen alennuksiin kohdennetaan 12,7 miljoonaa euroa ja kehittämishankkeisiin 1,3 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön jätetään 2 miljoonaa euroa. Raha voidaan käyttää joukkoliikenteen kehittämiseen tai kohdentaa myöhemmin lääninhallituksille.

Valtioneuvosto päätti läänien määrärahakiintiöistä 12. helmikuuta.

Etelä-Suomen lääninhallitukselle kiintiöitiin 10,8 miljoonaa, Länsi-Suomelle 14,8 miljoonaa, Itä-Suomelle 8,9 miljoonaa, Oulun lääninhallitukselle 4,9 miljoonaa ja Lapin lääninhallitukselle 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi lääninhallituksilla on käytettävissään aiemmilta vuosilta siirtyvää sitoutumatonta määrärahaa noin 2,6 miljoona euroa. Lääninhallituksilla on näin ollen käytettävissään tänä vuonna yhteensä 44,9 miljoonaa euroa.

Alueellisen liikenteen ostoilla ja paikallisliikenteen avustuksilla turvataan liikenteen peruspalveluja. Lippualennusten valtionavustuksilla vaikutetaan lisäksi joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja sen osuuteen työmatkaliikenteessä.

Kehittämismäärärahalla lääninhallitukset rahoittavat alueellisen ja paikallisen joukkoliikenteen kehittämistä ja suunnittelua. Painopisteinä ovat muun muassa palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen aloittaminen sekä joukkoliikennesuunnitelmat.

Takaisin edelliselle sivulle