Lähiöohjelma 2008-2011 hankkeet valittu

Hankkeiden kohteina asukastoiminta ja lähiöostareiden viihtyisyys

Valitut hankkeet tukevat lähiöiden vetovoimaisuutta asuinalueina kehittämällä niiden viihtyisyyttä ja toimivuutta sekä parantamalla asukastoiminnan mahdollisuuksia. Lähiö- ja teemalähtöisissä kehittämishankkeissa kohteena ovat esimerkiksi monikulttuurisen asumisen kehittäminen, asukasosallisuus ja asukastoiminta, matalan kynnyksen asukastilat, lähiöiden liittäminen toiminnalliseen kaupunkiin, täydennysrakentamisen mallien hakeminen sekä lähiöostareiden ympäristöjen viihtyisyys. Näitä hankkeita toteutetaan Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Jyväskylässä, Riihimäellä ja Virtain kaupungissa.

Tutkimuksissa esillä energiatehokaskorjaaminen ja lähiöiden monimuotoisuus

Ohjelmaan valituissa tutkimus- ja selvityshankkeissa tarkastellaan muun muassa energiatehokasta lähiö- ja kerrostalokorjaamista, asukkaiden paikkamielikuvia, lähiöiden vahvuuksia ja monimuotoisuutta vetovoimatekijänä sekä palveluiden roolia lähiöiden kehittämisessä. Tutkimus- ja selvityshankkeissa mukana ovat muun muassa TTY, TKK, VTT, YTK, Turun ja Helsingin yliopistot, KTL, kuluttajatutkimuskeskus ja Oulun AMK.

Asumisneuvonta ja alueellinen ryhmäkorjaus mukana

Myös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaista asumisneuvojatoimintaa tuetaan lähiöohjelman kautta. Kaikki kuntien ja valtion välisen aiesopimuksen solmineet ja asumisneuvontahakemuksen jättäneet kunnat hyväksyttiin Lähiöohjelmaan. Mukaan hyväksytyt kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Tampere, Turku, ja Vantaa.

Lähiöohjelman johtoryhmä päätti lisäksi, että Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupungeille varataan mahdollisuus jättää hakemus valintansa mukaisiin lähiöihin kohdistuvaa alueellista ryhmäkorjaus-suunnittelua koskien. Ryhmäkorjaus antaa kunnille mahdollisuuden vauhdittaa asunto-osakeyhtiötalojen korjaustoimintaa lähiöissä.

Ympäristöhallinnon alalla lähiöiden kehittämiseen vuosina 2009-2011 on varattu 3 miljoonaa euroa vuosittain. Avustusta voidaan myöntää asuinympäristön viihtyisyyden ja laadun kehittämiseen sekä turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää edellä mainittujen hankkeiden suunnitteluun ja organisointiin, asukkaiden yhteistilojen toteuttamiseen, alueiden ryhmäkorjaus-suunnitelmien toimintamallien laatimiseen sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaiseen asumisneuvojatoimintaan. Avustukset julistaa haettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöhemmin tänä keväänä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö puh. 0400 985 966, etunimi.sukunimi@ymparisto.fiTakaisin edelliselle sivulle