Laukon silta Tampereella on Vuoden silta 2011

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja sen sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä on myöntänyt Vuoden silta 2011 –tunnustuspalkinnon Laukon sillalle Tampereella. Sillan pääsuunnittelija on dipl. ins., toimialajohtaja Pekka Pulkkinen, WSP Finland Oy. Voittajan julkisti tuomariston puheenjohtaja dipl.ins. Ilkka Sinisalo Infra 2011 –tapahtumassa Helsingissä 8.3.

Laukon silta on jännitetty betoninen vinoköysisilta, jossa on teräsrakenteinen pyloni. Silta yhdistää Laukontorin ja Ratinan stadionin ja luo uuden kulkuyhteyden keskustasta Ratinan kauppakeskukseen ja Ratinan asuntoalueelle. Yksityiskohtiaan myöten viimeistelty siltaratkaisu täyttää sille asetetut korkeat esteettiset ja kaupunkikuvalliset vaatimukset ja miellyttää niin rannalla ja sillalla kulkijan kuin laivamatkustajankin silmää.

Siltapaikka on haastava. Kaupungin rakenteen kannalta tärkeä kevyen liikenteen yhteys muodostaa merkittävän vesistön ylityksen aivan Tampereen keskustassa. Yhteys sijoittuu keskelle tiivisti rakennettua kaunista kaupunkijokimaisemaa, jota hallitsevat massiivisten rakennusten lisäksi useat tornimaiset rakenteet.

Silta sopeutuu esimerkillisesti ympäristöönsä. Se muodostaa itsenäisen, ympäristönsä kanssa tasapainossa oleva rakenteen vähentämättä muiden jo olemassa olleiden rakennusten painoarvoa. Sillan näyttävä pyloni on onnistuttu muotoilemaan siten, ettei se kilpaile ympäröivien useiden tornimaisten rakenteiden kanssa. Silta tekee hoikan loikan vesistön yli täyttäen vesiliikenteen asettamat vaatimukset.

Silta on teknisesti erittäin haastava. Vinon pylonin kannattama viuhkamainen köysistö yhdessä sekä pysty- että vaakatasossa kaarevan kannen kanssa antaa monivivahteisen kuvan sillasta.

Tampereen kaupunki on antanut sillalle Hyvän rakentamisen palkinnon vuonna 2010.

 

Rakennuttaja
Tampereen kaupunki
Timo Hanhilahti, apulaispormestari
Kirsi Koski , yhteysjohtaja
Mauri Eskonen, projektijohtaja/Ratina-projekti
Raija Tevaniemi, rakennuttajainsinööri/Ratina-projekti
Jalo Virkki, kaupunkikuva-arkkitehti
Mikko Järvi, arkkitehti

Sillan suunnittelu
WSP Finland Oy
Arkkitehtitoimisto Jussi Tervaoja Oy
Pekka Pulkkinen, pääsuunnittelija
Jussi Tervaoja, ympäristö- ja arkkitehtisuunnittelu sekä valaistuksen yleissuunnittelu
Erik Eriksson, vastaava suunnittelija
Kai Gulin, geotekninen suunnittelija
Jussi Pinola, suunnittelija
Ville Airas, suunnittelija
Kari Nikula, sunnittelija
Hannu Suojanen, suunnittelija

Rakennusurakointi
Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy
Sami Rantala, työpäällikkö
Hannu Lahtinen, vastaava mestari

Teräsrakenteet
Naaraharju Oy
Pasi Parkkinen, projektivastaava

Köysirakenteet
Spennteknikk AS / StahlTon AG
Karl Lupold, Project managerTakaisin edelliselle sivulle