Liikennevirasto aloittaa toimintansa 1.1.2010

Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Virastossa työskentelee noin 700 henkilöä. Virasto aloittaa nykyisten virastojen toimitiloissa, kunnes pääsee yhteisiin tiloihin aikaisintaan vuonna 2011. Virastolla on kuitenkin alusta alkaen yhteiset asiointiosoitteet ja -kanavat, joihin liittyen ajantasainen tieto löytyy viraston verkkosivuilta.

www.liikennevirasto.fi
Liikennevirasto palvelee verkossa osoitteessa www.liikennevirasto.fi , sivusto avataan vuodenvaihteessa. Alkuvaiheessa nykyisten virastojen verkkopalveluiden päälle on rakennettu ns. kuorikerros, jonka turvin asiakaspalveluiden jatkuvuus voidaan varmistaa. Kokonaan uuden verkkopalvelun suunnittelu ja valmistelu on käynnissä.

Liikenneviraston tunnus ja visuaalinen identiteetti on suunniteltu Taideteollisen korkeakoulun opintoprojektina. Tunnus on ehtinyt herättää keskustelua jo ennen julkaisemistaan. Vaikka tunnuksesta onkin tunnistettavissa sana Liikennevirasto, on kyse kuvasta, jossa elementtien visuaalisuus on keskeistä, ei sanan luettavuus. Liikennevirasto-nimi kirjoitetaan teksteissä oikeinkirjoitussääntöjä noudattaen.

Osa toiminnoista Lappeenrantaan
Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Viraston perustamisen yhteydessä ministeriö päätti noin 130 henkilötyövuoden alueellistamisesta Lappeenrantaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Alueellistamisen jälkeen Liikenneviraston henkilöstöstä 47 prosenttia työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Takaisin edelliselle sivulle