Maa- ja vesitekniikan tuki lahjoitti miljoona euroa TKK:lle

Nyt lahjoitettu summa on tarkoitettu käyettäväksi yleisesti vesitekniikan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ja erityisesti vielä Vesi ja kehitys-ryhmän sekä vesitekniikan opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvan opiskelun tukemiseen.

Maa- ja vesitekniikan tuki
Maa- ja vesitekniikan tuki ry on vuonna 1949 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea vesi- ja ympäristöalan tutkimus- ja opetustoimintaa. Se jakaa vuosittain n. 150 apurahaa kyseisiin tarkoituksiin.

Tarkemmat tiedot tuetuista hankkeista Iöytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.mvtt.fi. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on myös vesialan johtavaa julkaisua Vesitalous-lehteä (www.vesitalous.com) julkaisevan Ympäristöviestintä Oy:n pääosakas. Vesitalous-lehti on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä vesialan ammattilaisiille tarkoitettu lehti. Vesitalous-lehden vuoden 2008 ensimmäinen numero ilmestyi Tekniikan päiville ja se käsittelee siellä pidettäviä esitelmiä.

Lisätietoja:
Hallituksen pj. Timo Maasilta puh. (09) 694 0622 tai matkapuh. 0400 206 184, timo. maasilta@mvtt.fi

Takaisin edelliselle sivulle