Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset vahvistettiin

Kaavoitus sujuvaksi
Lakimuutoksella laajennetaan valituslupajärjestelmää maankäytön ja rakentamisen asioissa. Jatkossa tarvitaan lupa, jos hallinto-oikeuden asemakaavavalituksesta tekemästä päätöksestä halutaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Laajennettu valituslupajärjestelmä koskee sellaisia oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevia asemakaavoja, joita ei ole muutettu hallinto-oikeudessa.

Pääkaupunkiseudulle yhteinen yleiskaava
Lakimuutos velvoittaa pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) laatimaan yhteisen yleiskaavan.

Lämmitystavoilla ilmastonmuutosta vastaan
Rakennusten energiankulutuksella ja lämmitystavoilla on suuri merkitys ilmastonmuutokselle. Lakimuutos mahdollistaa sen, että kunnat voivat ohjata lämmitystapavalintoja maankäytön suunnittelun keinoin. Kunta voi velvoittaa, että asemakaavan alueelle rakennettavat uudisrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon.

Lue lisää ympäristöministeriön sivuiltaTakaisin edelliselle sivulle