Maarakennuspäivässä 2011 palkittiin alan toimijoita

Tömppä 2011 ROTIlle

Maarakennusalan Neuvottelukunta MANK ry on myöntänyt alan arvostetuimman tunnuksen – Tömpän vuonna 211 rakennetun omaisuuden tilaa arvioivalle ROTI-toiminnalle.

ROTI on rakennetun ympäristön tilaa raportoiva järjestelmä, jonka osallistujina on laaja joukko rakennusalan keskeisiä toimijoita ja asiantuntijoita. ROTI-työskentelyn koordinoinnista on huolehtinut Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Järjestelmän esikuvina ovat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa infrastruktuurin tilan arviointiin kehitetyt järjestelmät.

ROTI-raportti julkaistiin vuonna 2011 kolmannen kerran. Kahden vuoden välein toteutettu raportointi on saanut merkittävän aseman yhteiskunnallista  päätöksentekoa ja rakennetun ympäristön kehittymistä ohjaavana vaikuttajana. ROTIn on tuottanut tiiviin tietopaketin rakennusten ja infrastruktuurin tilasta ja
kehityssuunnista. Se on tuonut esiin yhteiskunnan ajankohtaisest haasteet toimialan näkökulmasta.

ROTI-arviointi perustuu laajaan faktapohjaan ja johtavien asiantuntijoiden muodostamien paneelien perinpohjaiseen työskentelyyn. Vuonna 2011 asiantuntijapaneeleita oli viisi, rakennukset, liikenneverkostot, yhdyskuntatekniikka, koulutus ja kehitys sekä ekotehokkuus.

ROTI-paneelien raportointi on nostanut esiin paitsi moittimisen ja kehittämisen kohteita myös kiitosta ansaitsevaa toimintaa ja innovaatioita. ROTI tunnistaa
myös myönteiset tulevaisuuden näkymät ja osoittaa toimenpiteitä niihin pääsemiseksi.

Tömppä-palkintoraadin mielestä ROTI-raportointi on oivallinen esimerkki infra-alalle. Se osoittaa erinomaisella tavalla, että asiantuntemuksella, huolellisella työllä ja pätevästi toteutetulla viestinnällä voidaan saada positiivisia vaikutuksia.

Tömpän vastaanotti Teemu Vehmaskoski RIListä. Hän on toiminut ROTIn projektipäällikkönä.

Pikkutömppä Eero Reijoselle

MANK myönsi Pikkutömpän Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n puheenjohtajalle, kansanedustaja Eero Reijoselle. Hänet tunnetaan rakennusalan kehittäjänä, yritysjohtajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Stipendit diplomitöistä

MANKin diplomityöstipendit myönnettiin Kyösti Kanervalle, Johanna Kesälälle ja Antti Kuosmaselle.Takaisin edelliselle sivulle