MANK ry: Infrastruktuurin ylläpito haasteiden edessä 2010-luvulla

Määrärahat ovat jääneet pahasti jälkeen. Suomen teiden, ratojen ja siltojen ylläpito vaatisi nykyistä huomattavasti suurempaa satsausta. Tämä ymmärretään muissa Pohjoismaissa. Suomessa väylien taso vaihtelee suuresti maan eri osien ja väylätyyppien välillä. Ainoastaan pääväylät on pystytty pitämään kohtuullisessa kunnossa. Kaikkein heikoimmassa kunnossa ovat alempiasteinen tie- ja rataverkko sekä sillat.

Uusille investointipäätöksille MANK ry antaa kuitenkin tunnustusta etenkin suhdannepoliittisesta näkökulmasta. Tällä hetkellä on käynnissä tai käynnistymässä suuri määrä valtakunnallisestikin merkittäviä väyläinvestointeja. Ne tuovat alan yrityksille urakoita ja lisää työtä. Infrarakentaminen on siinäkin mielessä tehokas elvytyskeino, että rahat jäävät pääosin Suomeen. Samoin infrarakentamisen työllistämisvaikutus on tutkitusti erittäin suuri.

Valtion alkuvuoden elvytyspaketti oli hyvä, koska suurin osa siitä kohdistettiin perusväylänpidon hankkeisiin, jotka jakautuvat ympäri maata. Tämän kehityksen MANK ry näkisi mielellään jatkuvan 2010-luvulla.

Kuntien perusinfrastruktuuri muodostaa noin kolmanneksen koko infrarakentamisen vajaan seitsemän miljardin euron volyymista. Taloudellisen laman myötä talonrakentaminen on lähes pysähtynyt, mikä on vähentänyt kuntien infran uudisrakentamisen tarvetta. MANK ry kannustaa kuntia entistä enemmän infran peruskorjaukseen. Lisäämällä määrärahoja infran saneeraamiseen saadaan korjausvelkaa pienennettyä.
Infra-alan vetovoima on parantunut viime vuosina ja ala on vetänyt nuoria. Koulutusta tarjoavien oppilaitosten resurssit ja aloituspaikat ovat valitettavasti jääneet jälkeen. Tiedekorkeakouluissa infra-alan tutkimustoiminnan asema on käymässä kestämättömäksi. MANK ry pitääkin välttämättömänä, että näihin saadaan nopea korjaus. Rakennetun infraomaisuuden ylläpidon ja maamme kilpailukyvyn kannalta osaamispohjan kehityksestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Maarakennusalan neuvottelukunnan MANK ry:n lausuma julkistettiin tänään 24.9. Maarakennus 2009 —päivän yhteydessä Finlandia-talolla.

MANK ry on maarakennusalan yhteisöjen ja yritysten valtakunnallinen yhteistyöelin. MANK ry on perustettu 1985 ja sen jäseninä on 24 laajasti alan julkisia ja yksityisiä rakennuttajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, kauppaa, tutkimusta ja koulutusta sekä teknistä henkilöstöä edustavaa yhteisöä.Takaisin edelliselle sivulle