Matalaenergiarakentaminen Säätytalolla 13.1.

Tapahtuma kokosi lähes sata kuulijaa. Keskustelujan aiheina olivat rakennusten energiatalouden kehittämishaasteita lyhyellä (0-5 v.) ja pitkällä aikavälillä (50 v.), sekä näihin haasteisiin vastaamiseen soveltuvia teknis-taloudellisesti optimoituja uudisrakentamisen ja peruskorjauksen konsepteja ja tekniikoita.

Seminaarin esitelmät löytyvät linkeistä alla:

Energiamääräykset: RMK 2010 – 2012 - 2020: Pekka Kalliomäki, YM

RIL- ohjeet 2009: Matalaenergiarakennukset ja energiakorjaus

Tutkimuksen ja käytännön näkökohtia matalaenergiarakentamisen käyttöönotosta: Ralf Lindberg, TTY

Suomen hallituksen energia- ja ilmastopoliittinen strategia linjaa maamme energiansäästön ja energiantuotannon tavoitteet vuoteen 2020 saakka. Rakennuksilla on yhtenä energian pääkäyttöaloista (40 % energiankäytöstä) ja kasvihuonekaasujen tuottajista (yli 30% CO2 -tuotosta) merkittävä rooli energia- ja ilmastonmuutosstrategian toteuttamisessa. Tämä merkitsee suuria muutoksia rakennusten energiatehokkuuteen, uudisrakentamisessa, energiakorjauksissa ja energian hankinnassa. Suomalainen, eurooppalaisiin tavoitteisiin perustuva normiohjaus toimii tämän muutoksen moottorina.Takaisin edelliselle sivulle