Matalaenergiarakentamisessa korostuu rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Selvityksen tulokset korostavat rakennusfysikaalisen suunnittelun ja tuotekehityksen merkitystä siirryttäessä matalaenergiarakentamiseen. Loppuraportissa tuotiin esille useita eri rakenteiden rakennusfysikaaliseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää riskiä. Raportissa esitetään myös, että U-arvojen kiristysten tulisi olla pienempiä kuin nyt on kaavailtu. U-arvojen kiristykset suositellaan painotettavaksi niihin rakennusosiin, joissa määräysten kiristäminen on rakennusfysikaalisesti turvallisinta ja taloudellisesti kannattavinta.

Ministeriö käy läpi loppuraportissa esitetyt näkökohdat ja hyödyntää niitä rakennusten energiatehokkuutta sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta koskevassa säädösvalmistelussa ja informaatio-ohjauksessa.

Selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla.


Takaisin edelliselle sivulle