Matti Kokkala selvittämään rakennetun ympäristön tutkimustoimintaa

Kokkalan tehtävänä on 30.11.2009 mennessä laatia yhteenveto maankäytön suunnitteluun, asumiseen ja rakentamiseen liittyvästä tutkimustoiminnasta sekä arvioida tutkimustoiminnan vaikuttavuutta ja sellaisia tutkimustarpeita, joita ei nykyään kateta riittävästi. Tämän lisäksi selvityshenkilö arvioi mahdollisia lisärahoitustarpeita tai nykyisen rahoituksen uudelleen suuntaamista sekä tekee ehdotuksia tutkimustoiminnan sisällön, rahoituksen ja organisoinnin mahdollisesta uudelleen järjestelystä.

Takaisin edelliselle sivulle