Miimu Airaksinen VTT:n rakennetun ympäristön ekotehokkuuden tutkimusprofessoriksi

VTT:n tutkimusprofessorin tehtävänä on johtaa ja osallistua alansa tutkimukseen osana kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Tutkimus luo perustaa elinkeinoelämää hyödyttäville uusille tuote- ja järjestelmäratkaisuille sekä palveluille.

Miimu Airaksinen suoritti tekniikan tohtorin tutkinnon TKK:ssa vuonna 2003. Hän toimi TKK:n tutkijana 1998 – 2003, NCC-konserniin kuuluvassa suunnittelu- ja konsulttitoimisto Optiplan Oy:ssä kehityspäällikkönä vuosina 2003 – 2006, minkä jälkeen hän on ollut VTT:llä erikoistutkijana.

VTT:llä Miimu Airaksinen on toiminut tiiminvetäjänä, tutkijana ja projektipäällikkönä sisäilmastoa ja energiatehokkuutta käsitelleissä hankkeissa. Hän on ollut aktiivisesti mukana Kiinan markkinoille tarkoitettujen EcoCity-konseptien kehittämisessä. Hän johtaa myös VTT:n Ekotehokas älykäs rakennettu ympäristö - innovaatio-ohjelmaa, jossa hyödynnetään VTT:n koko organisaation moniteknologista osaamista

Takaisin edelliselle sivulle