Movekyylillä töihin, ekärryllä kauppaan, liikkumisen visiokilpailun voitto Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisjoukkueelle

movE! 2040 -visiokilpailun voittajaksi on valittu työryhmä Moveeba pääkaupunkiseudulta. Tehtävänä kilpailussa oli vastata kysymykseen, mitä liikkuminen on vuonna 2040.

Kilpailutyössään Moveeba kuvaa liikennejärjestelmän, joka pohjautuu olemassa oleviin liikennevälineisiin ja infraan. Yhteiskäyttöjärjestelmänä Moveeba kuitenkin tehostaa kulkuneuvojen käyttöä ja pienentää niiden tilantarvetta huomattavasti. Samalla se mahdollistaa uusien osien koekäytön ja lisäämisen – esimerkkeinä henkilökohtainen käyttöliittymä Movekyyli, kuljetuslaite eKärry tai tieverkkoon renkaissa levitettävä SELFKUNTO-aine. Niin liikennevälineet kuin infrastruktuuri mukautuvat yksilöllisiin tarpeisiin ja optimoituvat käytön mukaan.

Moveeba-ryhmän jäsenet ovat Matti Heiskala, Veikko Karvonen, Veera Lehto, Sara Lukkarinen, Satu Onnela ja Inari Virkkala. He opiskelevat tai ovat valmistuneet Aalto-yliopiston Teknillisestä korkeakoulusta ja Helsingin yliopistosta.

”Moveeban työssä liikkumisen mielekkyys ja valinnanvapaus yhdistetään käytännönläheisellä tavalla pitkäjänteiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen,” toteaa kilpailun voittajan valinnut Kristina Pentti-von Walzel, Svenska Handelshögskolanin varainhankinnan johtaja, julkistaessaan voittajan Maarakennuspäivillä 30.9. Finlandia-talolla.

Kilpailu oli tarkoitettu Helsingissä, Tampereella ja Oulussa opiskeleville ja vastavalmistuneille akateemisille nuorille. Jokaisessa ryhmässä tuli olla yksi maarakennusalan, yksi liikennetekniikan ja yksi arkkitehtuurin opiskelija. Heidän lisäkseen ryhmissä oli kolme vapaavalintaista jäsentä. Kutsuttuja kilpailuryhmiä oli yhteensä kuusi.

Kilpailun järjestivät Maarakennusalan neuvottelukunta MANK, Teknologian ja innovaatioiden kehityskeskus Tekes sekä Helsingin Seudun Liikenne HSL. Kilpailun koordinoi ja toteutti Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Kilpailutöiden sisältö syntyi pitkälti puolentoista päivän ohjatuissa työpajoissa. Lopulliset visiot tulostettiin posteriksi, lyhyeksi esitykseksi ja lehdistötiedotteeksi.

”Kilpailu osoittaa, että maarakennusala on mahdollisuuksia täynnä ”, toteaa MANKin hallituksen puheenjohtaja, Liikenneviraston johtaja Harri Yli-Villamo. ”Yksilöiden ja yhteiskunnan tarpeiden muuttuessa ja ympäristötietouden lisääntyessä myös liikkuminen tulee muuttumaan. Haasteemme on vastata tulevaisuuden tarpeisiin ja saada alalle nuoria ja ennakkoluulottomia tekijöitä töihin.”

”Visiokilpailu antaa aloitteen nuorille”, toteaa kilpailun toteuttamisesta vastannut kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski RIListä. ”Voimmekin suositella kilpailumallia myönteisen, monitieteisen lähestymisen välineeksi yhä uusille yhteiskunnan ja elinkeinoelämän alueille.”

Kaikki kilpailutyöt ja kilpailun taustatiedot ovat esillä 30.9.2010 klo 14 alkaen osoitteessa www.tekes.fi/info/move2040Takaisin edelliselle sivulle