Oppilaitosten ja liikuntatilojen akustiikan hallintaan uutta tietoa

Uuden RIL-ohjeen tarkoitus on palvella koulutus- ja liikuntatilojen suunnittelua, rakentamista ja korjaamista siten, että akustiset tavoitteet (ääneneristys, huoneakustiikka, meluntorjunta) pystytään selkeästi määrittelemään sekä myös saavuttamaan. Julkaisussa käsitellään myös erikoistiloja kuten auditorioita ja kirjastoja. Ohjeen ovat kirjoittaneet alan asiantuntijat Mikko Kylliäinen ja Heikki Helimäki, Insinööritoimisto Heikki Helimäki sekä Valtteri Hongisto, Työterveyslaitos.

Molemmat ohjeet on tarkoitettu rakennushankkeen kaikille osapuolille. Rakennuttajille ja käyttäjille ohjeet ovat tärkeä apuväline rakennusakustiikan sisällön ymmärtämisessä ja akustisten tavoitteiden määrittelyssä, joko uudisrakennus- tai korjaushankkeessa. Suunnittelijat (pääsuunnittelija, arkkitehti, akustinen suunnittelija, rakenne- ja lvi-suunnittelija) saavat mm. selkeää ohjeistusta tila- ja rakenneratkaisujen valintaan sekä suunnittelutehtävän sisältöön. Ohjesarjaa tullaan jatkamaan mm. toimisto-, teollisuus- ja asuntotiloja käsittävillä erillisosilla ja sitä täydentää käsikirja RIL 129-2004 Äänieristyksen toteuttaminen. Ohjeet ovat apuna soveltaessa standardia SFS 5907:2004 Rakennusten akustinen luokitus.

Tilaukset RILin kirjakaupastaTakaisin edelliselle sivulle