Paalutustyö siirtymässä eurokoodiaikaan

Eurokoodien käyttö on laajentumassa myös paalutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Käytännön työtä ajatellen eurokoodien sisältö on laaja ja osittain vaikeaselkoinen. Eurokoodien ja muiden standardien päivittäinen tehokas käyttö edellyttää valmiiksi työstettyä materiaalia ja muita tehokkaita apuneuvoja. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton ja Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen yhteistyönä laadittu uusi julkaisu RIL 254-2011 Paalutusohje 2011 jatkaa RILin eurokoodien käyttöä helpottavaa kirjasarjaa.

RIL on aikaisemmin julkaissut eurokoodien suunnitteluohjeita koskien kuormituksia ja eri materiaaleja (RIL 201…207). Aiempia paalutusohjeita SPO-2001 (RIL 212), LPO-2005 (RIL 223) ja PPO-2007 (RIL 230) käytetään jatkossa vielä nykyisen kansallisen järjestelmän mukaan suunniteltavissa ja toteutettavissa töissä.

Uudessa ohjeessa esitetään maata syrjäyttävien, porapaalujen ja kaivettavien paalujen suunnittelun ja tekemisen yleiset periaatteet. Ohje on tarkoitettu pääsääntöisesti uudisrakentamiseen, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös korjausrakentamiseen huomioiden hankekohtaiset erityispiirteet. Ohje perustuu eurokoodeissa esitettyyn osavarmuuslukumenetelmään perustuvaan mitoitusjärjestelmään.

Ohje jakaantuu kahteen osaan. Paalutusohjeen osassa 1 käsitellään suunnittelun perusteita. Eri paalutyypeille on pyritty esittämään mahdollisimman yhtenäiset, toiminnalliset laatuvaatimukset. Tällä pyritään erityisesti edistämään tuotekehitystä. Osassa 2 esitetään paalutuksen toteutuksen laatuvaatimukset ja suunnittelun paalutyyppikohtaiset ohjeet.

Ohjeessa käsiteltyjen paalujen materiaali voi olla terästä, pallografiittirautaa, betonia, puuta tai valmistettu yhdistämällä em. materiaaleja. Maata syrjäyttävät paalut voidaan asentaa maahan lyömällä, täryttämällä, puristamalla, ruuvaamalla tai näiden yhdistelmillä. Maata syrjäyttämättömät paalut tehdään maahan kaivamalla tai poraamalla. Paalut voivat olla esivalmistettuja tai paikalla valettuja tai ne on valmistettu näitä kahta menetelmää yhdistämällä.

Paalutustyö voidaan tehdä kolmessa paalutustyöluokassa (PTL3...PTL1). Luokkakohtaisesti on asetettu vaatimuksia työn suoritukselle, käytettävälle kalustolle ja paalutuskoneen käyttäjälle.

Ohje on toteutettu Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen ja Suomen Rakennusinsinöörien Liilto RIL ry:n toimeksiannosta yhteistyössä valmistajien, suunnittelijoiden, tutkimuslaitosten, urakoitsijoiden sekä rakennuttajien kanssa.

Ohjeen pääkirjoittaja on Teemu Riihimäki. Paalun rakenteellista mitoitusta koskevan osan laati Jouko Törnqvist. Asiantuntijoina työhön ovat osallistuneet Hannu Jokiniemi, Juha Kinnunen, Antti Laitakari, Tim Länsivaara, Petri Mannonen, Pekka Merinen, Olli-Heikki Pietikäinen ja Veli-Matti Uotinen. Työtä on ohjannut SGY:n paalutustoimikunta, jonka puheenjohtaja on ollut Pentti Salo.

Julkaisun rahoittajat

SGY Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennustuoteteollisuus RT ry. TRY Teräsrakenneyhdistys ry., Infra ry., Liikennevirasto, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Rakennustuotteiden Laatusäätiö, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry Infra, SITO Oy ja FCG Planeko.Takaisin edelliselle sivulle