Palveluiden rooli kasvaa

Palveluiden rooli kasvaa

Kansainvälisessä tunnelirakentamisen konferenssissa Helsingissä Normet Groupin toimitusjohtaja Tom Melbye muistuttaa, että aika on suurin kustannustekijä maanalaisessa rakentamisessa. Useimmissa projekteissa työskennellään 24/7, joten palveluita on kyettävä tarjoamaan vuorokauden kaikkina aikoina, jotta budjetit eivät ylittyisi.

Laitetoimittajasta kumppaniksi

Maanalaisen kaivos- ja tunnelirakentamisen haastaviin asiakasprosesseihin ratkaisuja tarjoava Normet on rakentanut maailmanlaajuisen palvelu- ja jakeluverkoston reagoidakseen asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin. Normet Groupin toimintaa Sveitsistä johtava toimitusjohtaja Tom Melbye korostaa laitteiden koko elinkaarenaikaisen aikaisen palvelu- ja tukitoiminnan merkitystä tärkeänä kilpailutekijänä.

Jatkuvan koulutuksen tarve on kasvanut uusien, entistä monipuolisempien laitteiden markkinoille tulon myötä. Myös työturvallisuuden korostuminen sekä tiukat aikataulut lisäävät palveluiden tarvetta. Teknologialta edellytetään turvallisuutta, luotettavuutta ja helppoa ylläpitoa. Tom Melbyen mukaan laitetoimittajista on tulossa yhä enemmän osaavia kumppaneita. Kilpailussa voittavat ne, jotka kykenevät ymmärtämään asiakkaan prosessiin liittyvät tarpeet ja ongelmat.

Vastatakseen markkinoiden kysyntään Normet on kehittänyt Life Time Care -konseptin, jonka tavoitteena on pitää huolta asiakkaan prosessin sujuvuudesta tarjoamalla huollon ja koulutuksen ohella laitteille kuntotarkastuksia, korjausta ja mm. dokumentaatiota koko niiden elinkaaren ajan. Laitteiden turvallisuutta ja tehokkuutta parannetaan tarvittaessa uusilla komponenteilla.

Innovaatiot nopeammin käyttöön

Tom Melbye luonnehtii maanalaista rakentamista laitteiden ja metodien osalta melko konservatiiviseksi alaksi. Teknologia uusiutuu hitaasti, tiettyjä laitteita saatetaan käyttää vuosikymmenien ajan. Uusien innovaatioiden käyttöönotto vie helposti jopa 7-10 vuotta. Syynä Melbye pitää useiden maiden kohdalla tiukkaa lainsäädäntöä ja rakentamisen testausmenetelmiä.

”Pohjoismaissa maanalaisen rakentamisen osaamistaso ja alan vankka asema ovat helpottaneet uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tästä voisivat muut maat ottaa opiksi”, Melbye sanoo. ”Myös kansainvälinen alan järjestö ITA pystyisi jakamaan parhaita käytäntöjä ja edistämään innovatiivisten ratkaisujen markkinoille tuloa.”

Melbye nostaa esimerkkinä ruiskubetonointilaitteiden kehittymisen, joiden myötä maanalaisten tunnelien rakentamisessa on saatu jopa 10-15 %:n kustannussäästöjä. Melbyen mielestä projektien omistajien tulisi kiinnostua nykyistä enemmän innovaatioiden kokeilusta ja järjestää hankkeisiin tietty määrä rahoitusta, jotta uusia menetelmiä ja sovelluksia päästäisiin testaamaan.  Alan kehittyminen houkuttelisi vastakin nuoria ja lahjakkaita asiantuntijoita alan pariin.

Vesisumusammutusteknologian johtava laitevalmistaja ja järjestelmätoimittaja Marioff tunnetaan eri puolilla maailmaa innovatiivisuudestaan. Business Manager Markku Vuorisalo pitää teknologista etumatkaa yhtenä tärkeimmistä menestystekijöistä, joilla voidaan erottautua kilpailijoista. Myös asiakkaat arvostavat liiketoiminnalleen saamaansa lisäarvoa, jota moderni ja tehokas teknologia tarjoaa.

”Markkinoille on tyypillistä ottaa käyttöön vesisumusovelluksia jo ennen kuin viranomaiset julkaisevat uusia vaatimuksia, sillä sovellusten alue laajenee jatkuvasti”, Vuorisalo kertoo. ”Tällöin parhaat teknologiat ovat etulyöntiasemassa.”

Tärkeimpinä menestystekijöinä Markku Vuorisalo pitää edistyneen teknologian ohella tuotteiden ja palveluiden korkeaa laatua, jotka on kyettävä tarjoamaan kilpailukykyiseen hintaan. Myös markkinatilanteen kokonaisvaltainen ymmärrys ja sen pohjalta tehtävät liiketoiminnan strategiset linjaukset vaikuttavat menestymiseen.

”Globaalissa bisneksessä paikallinen läsnäolo ja palvelun tarjoaminen kohdemaan kielellä ovat ratkaisevassa asemassa.”

WTC2011 –konferenssin järjestäjinä ovat Suomen maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL sekä kansainvälinen maanalaisten tilojen ja tunnelirakentamisen yhdistys ITA-AITES. Konferenssin päätukijat ovat Caterpillar, Normet ja Sandvik.Takaisin edelliselle sivulle