Perustiedot opinnoista, syväosaaminen työelämässä

Uusi raportti kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisesta valmistunut

RIL ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. ovat saaneet valmiiksi raportin, joka kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen ennakoinnin tuloksia viime vuosilta. Tuloksia täydennettiin työnantajille suunnatulla verkkokyselyllä ja lisäksi vielä työnantajahaastatteluilla. Hankkeessa tarkasteltiin alan kaikkia koulutustasoja sekä ammattilaisen urapolun aikaista osaamisen kehittämistä.

Hankkeen tuloksina oppilaitosten keskeisimmäksi tehtäväksi todettiin riittävien perustietojen opettaminen sekä valmiuksien luominen elinikäiselle oppimiselle. Työnantajat olivat kaikilla koulutustasoilla kohtuullisen tyytyväisiä vastavalmistuneiden osaamiseen. Syvän ja soveltavan osaamisen ja näihin liittyvien taitojen todettiin voivan kehittyä täyteen mittaansa vasta työelämässä, lisääntyvän kokemuksen myötä ja henkilökohtaisten taipumusten mukaan.

Koko kiinteistö- ja rakentamisalaa tarkasteltaessa näitä mahdollisia urapolkuja ja niiden edellyttämiä osaamisia on erittäin suuri määrä. Siksi alan ennakointia tulisi vastaisuudessa rajata selkeämpiin osakokonaisuuksiin. Kiinteistö- ja rakentamisalalla mielekkäin rajaus seurannee vastaisuudessa vallitsevia toimialarajoja. Näitä olisivat mm. talo, infra ja yhdyskuntatekniikka, kaikkiaan noin 10 toimialaa. Ennakointi sisältäisi näistä kunkin laajuudessa kaikki työnkuvat ja kaikki työnantajaroolit – ja samalla kaikki koulutusasteet. Onnistuakseen ja vaikuttaakseen ennakointi edellyttää alan toimijoiden järjestäytymistä ko. kokonaisuuksiksi aiheen tiimoilta suorassa yhteistyössä opetuksesta ja koulutuksesta vastaavan virkamieskunnan kanssa.

Hankkeessa sovellettiin uusia työkaluja työnantajien näkemysten keräämiseksi ja työntekijöiden urapolkujen tutkimiseksi. Näitä voidaan käyttää myös vastaisuudessa, järjestelmällisen osaamisen ennakoinnin vakiintuessa osaksi normaalia alan ja hallinnon vuoropuhelua.

Opetushallitukselle luovutettu loppuraportti kokonaisuudessaan löytyy tästä. Työnantajakyselyn tulokset löytyvät kokonaisuudessaan ja lyhentämättöminä tästä.

Yhteenveto toteutettiin Opetushallituksen talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunnan sekä kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan tilauksesta. Toteuttajina olivat Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.

Lisätiedot: RIL, johtaja Teemu Vehmaskoski, 050-352 6878, etunimi.sukunimi@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle