Pietilä-palkinto 2010 Anssi Lassilalle ja Teemu Hirvilammille

Vuoden 2010 Pietilä-palkinnon 7000 euroa saivat Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy:n Anssi Lassila ja Teemu Hirvilammi seuraavin perusteluin:

”Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy on tehnyt uraauurtavaa työtä, etenkin kirkkoarkkitehtuurin kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Heidän työnsä vahvoina kannus-timina ovat olleet paikan henki ja rakennusperintö. Rakennusten tilallisuus, valon taitava käyttö, mate-riaalien kosketeltavuus ja työn jälki liittävät arkkitehtuurin osaksi käyttäjien arkiympäristöä, joka kantaa rakentamisen kulttuuria yli sukupolvien."

Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka taustana on koko Suomen rakennusala edustettuna edus-tajistossa 49 alan eri järjestön kautta. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla vuosittain stipendejä yhdyskuntasuunnittelua, arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa käsittelevien kirjojen, artikke-leiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimiseen.

RTS:n muita tunnustuksia alan kehittäjille ovat joka toinen vuosi jaettavat UICB:n rakennustietopalkinto tunnus-tuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla; RAKEVA-palkinto henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai raken-tamisessa sekä Rakennustiedon ga-palkinto tunnustuksena henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Lisäksi vuosittain jaetaan alueellinen Rakennustietopalkinto Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampe-reella yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoi-tus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä.Takaisin edelliselle sivulle