Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2012

Oulun ekovoimalaitos ja saamelaiskulttuurikeskus Sajos saivat tunnustusta

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2012 on Oulun Laanilassa sijaitseva, elokuussa tuotannollisen toimintansa aloittanut ekovoimalaitos, joka tuottaa jätteestä sähköä ja lämpöä. Ekovoimalaitos vähentää kaatopaikkojen kuormitusta sekä kasvihuonekaasujen pääsyä ilmaan. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos sai kunniamaininnan merkittävästä kulttuurivaikutuksesta. Palkinnot myönnettiin 2.10.2012 Pohjois-Suomen rakentajapäivillä Oulussa.

Oulun Ekovoimalaitos on suunniteltu 120 000 tonnin vuosittaiselle jätemäärälle. Jätteenpolttokattilan teho on 47 megawattia, jonka lisäksi on 5 megawatin tulistinkattila. Polttoaineena käytetään syntypaikkalajiteltua yhdyskunta- ja teollisuusjätettä. Yhdyskuntajäte on käytännössä lähinnä kotitalouksien polttokelpoista sekajätettä, jota jätehuoltoyritykset toimittavat suoraan jäteautoissa ekovoimalaitokseen.

YTR-rakennustekoraadin mielestä laajasti Pohjois-Suomeen kohdistuvat myönteiset ympäristövaikutukset nostivat Oulun ekovoimalaitoksen Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi. Jäte kierrätetään energiaksi ja samalla vähennetään kaatopaikkojen kuormitusta ja niiden kasvihuonekaasupäästöjä. Ympäristöystävällisyyden lisäksi raati kiinnitti erityistä huomiota laitoksen toteutuksen työturvallisuuteen. Kohteen toteutuksen aikana työturvallisuudessa onnistuttiin erinomaisesti.

Palkittavat osapuolet olivat Oulun Energia ja Oulun Jätehuolto.

YTR:n palkintoraati myönsi Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko - kunniakirjan saamelaiskulttuurikeskus Sajokselle Inariin

Sajoksen rakennushankkeen toteutumisella on suuri merkitys saamelaisten kulttuurille koko pohjoiskalotin alueella. Sajos tunnustaa kansallisesti ja kansainvälisesti saamelaisen kulttuurin merkityksen ja tarjoaa arvokkaan monikulttuurisen kohtaamispaikan.

YTR-rakennustekoraadin mielestä Senaatti-kiinteistöt on rakennuttajana tehnyt kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän kulttuuriteon, joka tukee saamelaiskulttuuria ja Suomen monikulttuurisuutta. Rakennuksen omaleimainen nelisakarainen hahmo ja muotokieli on hakenut innoituksensa siitä kulttuurista, jonka tunnetuksi tekemiseen Sajos on tarkoitettu.

Palkinnot myönsi YTR-rakennustekoraati. YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA r.y., Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r.y. RKM, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry IL, Oulun LVI-Tekninen yhdistys ja Rakennusteollisuuden keskusliitto RTK.

http://www.oulunenergia.fi/
http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/
http://www.sajos.fi/Takaisin edelliselle sivulle