Pohjoismainen passiivitalokonferenssi 17.-19.10.2011 Helsingissä

Energiatehokkaat valinnat ohjaavat rakentamiskäytäntöjä tulevaisuudessa

Rakentamiskäytännöt ovat energiamääräysten systemaattisen tiukentamisen ja yleisen ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä siirtymässä kohti energiatehokkaita valintoja, totesi tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Riikka Holopainen avatessaan pohjoismaisen passiivitalokonferenssin Helsingissä
17.10.

EU:n päästötavoitteet tulevat aiheuttamaan huomattavia muutoksia uudis- ja korjausrakentamiseen. Asumiselle asetettujen energiansäästö- ja päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää esimerkiksi uudiskohteissa vuonna 2020 lähes nollaenergiatason ratkaisuja. Nollaenergiatason energiatehokkuuden saavuttamiseen haasteena pohjoisessa ilmastossa on varsinkin aurinkoenergian osalta kulutuksen ja tuotannon eriaikaisuus.

Uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta nostetaan tyypillisesti parantamalla rakenteen lämmöneristävyyttä sekä valitsemalla energiatehokkaita lämmitys-, ilmanvaihto-, ikkuna- ja oviratkaisuja. Rakennuksien energiankulutus ja elinkaaren aikainen kestävyys ovat nousseet hyvän sisäilmaston ohella tärkeiksi suunnittelukriteereiksi. Tulevaisuuden haaste rakentamiskäytäntöjen muuttuessa on tilojen loppukäyttäjien erilaisten tarpeiden mukaisten lämpö- ja viihtyvyysolosuhteiden saavuttaminen.

VTT ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL järjestävät neljännen pohjoismaisen passiivitalokonferenssin Helsingin Messukeskuksessa 17 - 18.10.2011. Konferenssissa esitetään uusinta tutkimustietoa erittäin energiatehokkaiden rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttökokemuksista.Takaisin edelliselle sivulle