Porin Jokikeskuksen suunnittelu- ja tarjouskilpailun voittaja valittu

Porin Jokikeskuksen suunnittelu- ja tarjouskilpailun voittajaksi nousi WSP Finland Oy:n ja Arkkitehdit NRT Oy:n muodostaman työryhmän suunnittelema ”Birdy”. Ehdotuksen ”Birdy” tekijät olivat ratkaisseet kilpailun tavoitteet erinomaisesti. Kilpailussa haettiin yleissuunnitelmaa, jolla parannetaan Porin kaupunkikeskustan läheisen jokirannan toiminnallisuutta ja visuaalista ilmettä uusien kevyenliikenteen siltojen ja rantarakenteiden avulla.

1. palkinto kilpailuehdotukselle BIRDY

Palkintolautakunta valitsi voittajaksi ehdotuksen ”Birdy”. Voittajaehdotuksessa ”Birdy” siltaratkaisu on ehyt kokonaisuus, joka ratkaisee kilpailun tavoitteet erinomaisesti. Vinoköysirakenne on siltapaikalle luonnollinen valinta ja pylonin paikka on loogisesti valittu Kirjurinluodon kärkeen. Tässä ratkaisussa Kirjurinluodonkärki korostuu avoimena kohtaamispaikkana, jolta avautuu näkymä onumentaalikeskustaan. Kevytrakenteinen silta sopii maisemaan ja ottaa hienostuneesti paikkansa arvokkaassa ympäristössä Porin kansallisessa kaupunkipuistossa.

Rantarakenteet ja -alueet on suunniteltu huolellisesti ja ratkaisu sisältää hyviä oivalluksia. Ratkaisu on kautta linjan tasapainoinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. Suunnittelijat ovat onnistuneesti pystyneet yhdistämään hillityt detaljit, siltaratkaisun ja kokonaisilmeen tavalla, joka hankalista reunaehdoista huolimatta täyttää erinomaisesti tavoitteiksi asetetut vaatimukset.

Kunniamaininta kilpailuehdotukselle SYNKOOPPI

Ehdotuksessa Synkooppi on kilpailutehtävään vastattu ennakkoluulottomasti ja kunnianhimoisesti. Siltaratkaisu on rohkea ja innovatiivinen. Silta vaikuttaa kuitenkin raskaalta ja on palkintolautakunnan mielestä liian massiivinen kevyenliikenteen sillaksi. Siltaratkaisu saattaisi dominoida liiaksi koko suunnittelualueen jokimaisemaa.

Rannan rakenteet on esitetty varman selkeällä ja pelkistetyllä otteella. Ratkaisu nivoo rannat ja sillan yhteen tyylikkäästi.

Palkintolautakunta ei nähnyt tarpeelliseksi asettaa muita kilpailuehdotuksia paremmuusjärjestykseen.

Kaikki kilpailuehdotukset korkeatasoisia

Porin kaupunki järjesti yhdessä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL ry:n kanssa suunnittelu- ja tarjouskilpailun Porin Jokikeskuksen alueesta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää alueelle yleissuunnitelma, jolla parannetaan alueen toiminnallisuutta sekä visuaalista ilmettä uusien kevyenliikenteen siltojen ja rantarakenteiden avulla. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna ilmoittautuneista valittujen viiden osanottajan kesken.

Hyväksyttyjä kilpailuehdotuksia vastaanotettiin viideltä työryhmältä yhteensä kuusi kappaletta.
Palkintolautakunta katsoi kaikkien kilpailuehdotusten olevan korkeatasoisia ja kilpailun tavoitteet täyttäviä.
WSP Finland Oy:n ja Arkkitehdit NRT Oy:n muodostama työryhmä jätti kilpailuun kaksi kilpailuehdotusta,
”Karhujen Selät” ja ”Birdy”.

Palkintolautakunta kiinnitti arvostelussaan huomiota suunnitelmien innovatiivisuuteen, esteettisyyteen, toiminnallisuuteen sekä maisemaan sopivuuteen ja kaupunkitilan edustuksellisuuteen. Lisäksi palkintolautakunta tarkasteli suunnitelmien teknistä toteuttamiskelpoisuutta ja kokonaistaloudellisuutta.

Jatkosuunnittelu

Palkintolautakunta esittää, että jatkosuunnittelu annetaan kilpailun voittajalle eli ehdotuksen BIRDY laatineelle työryhmälle.

Porin kaupungilla on kuitenkin oikeus päättää jatkosuunnittelusta kilpailun tuloksesta riippumatta, kuultuaan ensin palkintolautakunnan ja RILin kilpailutoimikunnan mielipidettä. Jatkosuunnittelu voidaan myös jättää tekemättä.

Jatkosuunnittelun toteutus ja aikataulu riippuu rahoitusmahdollisuuksista. Jokikeskus -hankkeen investoinneista tullaan tekemään erillinen esitys kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus tullee päättämään lopullisesta toteutuksesta aikatauluineen.

Jatkosuunnittelun yhteydessä tullaan valittua ehdotusta kehittämään ja tarkentamaan. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota Etelärannan yleissuunnitelmaan kokonaisuutena ja sillan liittymiseen Etelärantaan. Veneilyyn liittyvät palvelut tulee ratkaista jatkosuunnittelun yhteydessä.

Voittajaehdotuksen laatineen Birdy:n työryhmä:

 • WSP Finland Oy:
  DI Sami Niemelä, pääsuunnittelija
  I Ilkka Ojala, silta- ja rakennesuunnittelija
  DI Kalle Nikula, silta- ja rakennesuunnittelija
  DI Atte Mikkonen, silta- ja rakennesuunnittelija
  maisema-arkkitehti Arto Kaituri, ympäristösuunnittelu
  arkkitehti Tuomas Vuorinen, ympäristösuunnittelu, havainnekuvat
  DI Kari-Matti Malmivaara, pohjarakennus
  TaM Pia Salmi, valaistus
  Jari Laaksonen, liikennesuunnittelu
 • Alikonsultti Arkkitehdit NRT Oy:
  arkkitehti, SAFA Jyrki Tasa, arkkitehti-asiantuntija
  arkkitehti, SAFA Teemu Tuomi, arkkitehti-asiantuntija
 • Tekijänoikeudet WSP Finland Oy

Kunniamaininnan saavan Synkoopin työryhmä:

 • Dipl. ins. Risto Ollila, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija sillat ja rakenteet
 • Tekn. lis. Juhani Karri, Pöyry Finland Oy, siltasuunnittelu
 • Arkkitehti SAFA Jussi Murole, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, pääsuunnittelija arkkitehtuuri
 • Arkkitehti SAFA Tuomas Seppänen, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
 • Arkkitehti SAFA Teemu Seppänen, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
 • Ark. yo. Katriina Koivusalo, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
 • Dipl. ins. Vesa Rönty, Pöyry Finland Oy, siltasuunnittelu
 • Maisema-arkkitehti Elina Kataja, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija ympäristö
 • Maisema-arkkitehti Anna Levonmaa, Pöyry Finland Oy, ympäristösuunnittelu
 • Dipl. ins. Marko Laurila, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija geotekniikka
 • Dipl. ins. Risto Ketonen, Pöyry Finland Oy, geotekniikka
 • Kuvataiteilija Tülay Schakir, valosuunnittelu
 • Tekijänoikeudet ehdotukseen omistavat Pöyry Finland Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy yhdessä, lukuun
 • ottamatta ehdotukseen sisältyvää valotaideteosta, jonka tekijänoikeuden omistaa kuvataiteilija Tülay Schakir.

Lisätietoja:
Lisätietoja Jokikeskus -hankkeesta ja kilpailuehdotuksista internetsivulta: www.pori.fi/jokikeskus

Kilpailuehdotukset ovat yleisön nähtävillä julkistamistilaisuuden jälkeen Palvelupiste Porinassa, Yrjönkatu 6 B. Kilpailuehdotuksiin voi tutustua 30.12.2011 asti Palvelupiste Porinan aukioloaikoina ma klo 9.00-16.30 ja ti-pe 8.00-16.30.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja, tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus
puh. (02) 621 1012 tai 044 701 1012, kari.hannus(@)pori.fiTakaisin edelliselle sivulle