Professori Matti Kokkala ehdottaa valtiolle tutkimusrahastoa ohjaamaan rakentamisen ja asumisen tutkimusta

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren kutsuma selvityshenkilö Kokkala luovutti perjantaina raporttinsa ympäristöministeriölle. Kokkalan tehtävä oli selvittää rakennetun ympäristön tutkimustoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Selvityksen mukaan suomalaista asumisen, rakentamisen ja maankäytön tutkimusta vaivaa hajanaisuus. Tutkimusta tehdään pienissä hankkeissa, eikä hallinnonalojen välillä ei ole riittävästi yhteistyötä. Kokkalan ehdottama tutkimuselin vastaisi tähän ongelmaan luomalla yksittäisten tutkimuskeskittymien rinnalle julkisen tietoperustan. Rahoitus tutkimusyksikölle voitaisiin järjestää Valtion asuntorahaston (VAR) kautta, Kokkala esittää.

Ministeri Vapaavuoren mukaan Kokkalan selvitys parantaa merkittävästi ymmärrystä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilanteesta ja sen kriittisistä puutteista ja kehittämistarpeista.

"Selvitys on perustavanlaatuinen puheenvuoro alan kehittämistä koskevaan keskusteluun, jonka toivon vilkastuvan. Alalla tarvitaan nykyistä parempaa koordinaatiota, ohjausta ja johtamista."

Vapaavuoren mukaan uuden tutkimuskeskuksen organisointi on kuitenkin varsin vaativa tehtävä, jonka resurssointi vaatii yhteistä tahtoa. "Keskustelusta ei silti tule sulkea pois uusia organisatorisia vaihtoehtoja. Kevyempänä mallina voisi olla isompien toimijoiden välinen konsortio", Vapaavuori sanoo.

Kokkala listaa loppuraportissaan julkisen tutkimusyksikön ja strategian lisäksi viisi yksityiskohtaisempaa kehitysehdotusta. Hän ehdottaa muun muassa asumisen tutkimuksen keskittämistä Aalto-yliopistoon, kattavampaa tutkimusseurantaa, säännöllisiä tutkimuskonferensseja ja tutkimuksen ja kehittämisen johtamisen koulutuksen käynnistämistä. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten organisointiin selvityksessä ei oteta kantaa.

"Tässä keskustelussa pitäisi päästä varsin nopeasti merkittäviin tuloksiin jo pelkästään kiristyvien ilmastopoliittisten vaatimusten nostamien tietotarpeiden takia. Rakennettua ympäristöä koskeva aktiivinen kehitystyö on tärkeätä jopa kansainvälisen kilpailukykymme kannalta ja siksikin kyse on kansallisen tason haasteesta", Vapaavuori muistuttaa.
Selvitysmiehen raportti lähtee seuraavaksi kommenttikierrokselle, joka päättyy toukokuun lopussa.

Raportti löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta tästä linkistä.Takaisin edelliselle sivulle