Rakennesuunnittelun asiakirjat eurokoodiaikaan uudistetulla RIL 229-2013 -ohjeella

RILin julkaisu RIL 229 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje vuodelta 2005 on uudistunut. Uudistustyön tavoitteena on ollut ohjeiden ajanmukaistaminen siten, että ne täyttävät eurokoodipohjaisen suunnittelun tarpeita. Lisäksi päivityksessä on otettu huomioon toteutus- ja tuotestandardien vaatimuksia sekä kehitetty rakennesuunnittelun sisältöä mm. rakennusfysikaalisen suunnittelun osalta.

RIL 229-1-2013/RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje korvaa vanhat ohjeet ja määrittelee tämän päivän rakentamisessa tarvittavat rakennesuunnittelun asiakirjat, niiden tietosisällön sekä ulkoasun. Ohje koostuu kahdesta osasta: tekstiosa ja asiakirjaliitteet (piirustukset, laskelmat).

Julkaisu on kattava piirustus- ja tekstiasiakirjojen sekä laskelmien ohje, joka kuvaa sekä rakenne- että valmisosasuunnittelun (betoni, teräs, puu) suomalaista asiakirjakäytäntöä. Ohje toimii ”best practice”-ohjeena ja malliasiakirjakokoelmana. Tekstiosassa käsitellään myös rakennushankeprosessia ja rakennesuunnittelun tehtäviä ja vastuita hankkeen eri vaiheessa. Lisäksi annetaan ohjeita mm. rakennesuunnittelutehtävien jakoon eri suunnittelijoille sekä suunnitteluasiakirjojen arkistointiin.

Päivityksessä on otettu huomioon 1.7.2013 voimaan astuneen rakennustuoteasetuksen ja EN-standardien (eurokoodit, toteutusstandardit, harmonisoidut tuotestandardit, CE-merkintä yms.) edellyttämät rakennesuunnitelmien muutokset. Lisäksi ohjeen uudistukset perustuvat ympäristöministeriön kantavien rakenteiden asetusluonnoksiin, jotka ovat tällä hetkellä notifiointivaiheessa.

Ohjeen sisältö on muiltakin osin ajankohtaistettu ja mm. vahvistettu rakennusfysikaalisen suunnittelun sekä tietokoneavusteisen suunnittelun vaatimuksia. Ohjeen päivityksestä on vastannut alan asiantuntijoista koostuva ryhmä.Takaisin edelliselle sivulle